Esirler Haftası’na Binaen Filistinli Esirler Bildirisi

Basın Açıklamaları

Esirler Haftası’na Binaen Filistinli Esirler Bildirisi

Esirler Haftası’na Binaen Filistinli Esirler Bildirisi

Filistinli Esir kardeşlerimizi hatırlama ve onların mahpus ve mahrum hayatlarına dair İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt’un aşağıda vurguladığı noktaları nazarınıza sunuyoruz.

Lübnan’da düzenlenen “Filistinli Esirlerle Uluslararası Dayanışma Toplantısı”nda ilan edilen Esirler Haftası’na binaen İDSB’nin de iştirak ettiği bir basın açıklaması tertip edilerek Siyonist İsrail hapishanelerinde mahpus bulunan kardeşlerimize verdiğimiz destek kamuoyuna duyuruldu. Yapılan basın toplantısında 7000’den fazla mahpus kardeşimizin Siyonist rejimin insafsız koşullarına terk edildiğini ve bizlerin bu noktada gösterebileceği çabalara ihtiyaçları olduğunu tüm Türkiye toplumuna İDSB adına deklare ediyorum. İsrail’in haksız bir şekilde ve ağır koşullar altında özgürlükten mahrum bıraktığı Filistinli esirlerin uluslararası toplumun dikkat ve hassasiyetinden yoksun olduğu ve konunun sürekli gündemde tutularak İsrail rejiminin bu noktada çözüme zorlanması gerektiği fikriyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyorum. Bu anlamda İDSB olarak gereken çabayı göstererek her anlamda bu kampanyaya destek olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Özgürlüklerinden mahrum oldukları gibi insani yaşam koşullarından yoksun ve temel sağlık ihtiyaçları noktasında dahi kısıtlanmış bir mahkumiyet hiçbir Filistinli esire reva görülemez.

Bu anlamda Filistinli kardeşlerimizin onurlu duruşunu takdirle bir kez daha Filistinli esirlerin kurtuluşu için bu çabaya gayretle dahil olunmalıdır. Konunun önemini ve aciliyetini kamuoyuna arz ederim.

İDSB Genel Sekreteri

Av. Ali Kurt