Ezana Saygı, Sağduyuya Davet Basın Açıklaması

Basın Açıklamaları

Ezana Saygı, Sağduyuya Davet Basın Açıklaması

Ezana Saygı, Sağduyuya Davet Basın Açıklaması

İlk Genel Sekreterimiz Necmi Sadıkoğlu, İDSB Genel Sekreteri Yardımcımız Eyüp Akbal, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)’nin bugün (14.03.2019) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlemiş olduğu “Ezana Saygı, Sağduyuya Davet” isimli basın toplantısına katıldılar.

Basın açıklamasında önemli noktalara vurgu yapan TGTV Başkanı Av. Hamza Akbulut, birlik-beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve dinimizin sembolüne karşı yapılan bu fiili durumun, asla kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Taksim’de yapılan bir yürüyüş sırasında, ezana gürültü ve ıslıkla tepkide bulunulması kamuoyunu derinden sarsmıştır. Yakın tarihte de üzerinde çokça oyunlar oynanan ezan, tartışmasız, dini bir simgedir. Her türlü ideolojinin ve siyasetin üstündedir. Ezan-ı Muhammedî, peygamberimizin tasvibi, Kur’an kerimin “biz senin şanını yükselttik” ifadeleri ile olan tasdiki neticesinde namaza çağıran davettir. 

Ezan Müslümanlar için bir hürriyet beratı, güftesi değiştirilemez bir istiklal marşıdır. Ezanın dinmesi esaretin ilk canlı ifadesidir. Ezansız bir İslam (cemiyeti, müminler) diyarı düşünülemez. Bunun içindir istiklalimizi ezanların yükselmesinde gören milli şairimiz Mehmet Akif şöyle diyordu:

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli
Değmesin mâbedimin göğsüne nâ-mahrem eli
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

 

Ezan Müslümanların ortak değeridir. Müslümanları temsil etmektedir. Ezan, müminlerin istiklal marşı, İslam toplumunun ortak zaman ölçüsü ve parolasıdır. Ezan ile başlayan gün beş bölüme ayırmakta, inanlara bir disiplin ruhu aşılamaktadır. Dinimizde ezanın okunmasına özen gösterildiği gibi, tekrar edilerek dinlenmesi de gereklidir. Peygamberimiz şöyle buyurur, “ezanı işitince müezzinin söylediği kelimeleri söyleyiniz.” 

Ezan İslam ülkelerinin hepsinde aynı güfte ile okunur. Asli yapısı değiştirilemez, cihanşümuldür. Ezan asla alay ve eğlence mevzusu edilemez. Saygı gösterilmelidir. Milletimizin sembolleşen dini değerlerini, alkışlarla, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır. Toplumu kutuplaşmaya, bölmeye, kardeşliği bozmaya yönelik bir eylemdir. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, İnsan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir. İnsanlık, barış için çok bedel ödemiştir. Din ve inanca saygı duymamak barışa indirilmiş bir darbedir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, milletimizin, birliğini aşındıran eylemleri ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. İnanca ve düşünceye saygının bir insanlık erdemi olduğunu hatırlatır, bu tür maksatlı ve kışkırtıcı eylemler karşısında herkesi sağduyu içinde hareket etmeye davet ederiz.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.
 
TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
Av. Hamza Akbulut