İsrail, Mescid-i Aksa’da İşlediği Cinayetlerin Bedelini Ödeyecek!

Basın Açıklamaları

İsrail, Mescid-i Aksa’da İşlediği Cinayetlerin Bedelini Ödeyecek!

İsrail, Mescid-i Aksa’da İşlediği Cinayetlerin Bedelini Ödeyecek!

Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah, işgal rejimi İsrail’in arka arkaya gerçekleştirdiği Mescid-i Aksa baskını üzerine bir basın açıklaması yayınladı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa merkezli bir dizi çalışmaya katılmak üzere Mirasımız Derneği’nin davetlisi olarak Ankara’da bulunan Raid Salah’ın basın açıklaması:

***

Bismillahirrahmanirrahim

Müslümanların İlk Kıblesi Mescid-i Aksa’ya yapılan İsrail saldırısı istisnasız bütün İslam âlemine yapılan bir saldırıdır.

İşgal rejimi askerleri tüm dünyanın gözleri önünde Mescid-i Aksa Külliyesi’ne baskın düzenleyip, kapılarını, camlarını kırıp, halılarını ateşe vererek Kıble Mescidini yakmaya çalışmıştır.

Önüne gelen her şeyi tahrip eden işgal askerleri, Mescid-i Aksa’da ribat vazifesi gören kardeşlerimize vahşice saldırmış, hanım kardeşlerimizi yerlerde sürükleyerek tekmelemiş, yaş sınırı tanımadan yaşlı ve çocukları darp etmiştir. İşgal rejimi askerleri, hükümetlerinden aldıkları cesaretle, Aksa’nın güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip, ses ve gaz bombalarıyla saldırmayı kendilerine hak olarak görmektedirler.

Yıllar boyu ve son günlerde yapılan bu saldırılar, İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya olan aidiyet duygusunu hafife almak, manevi olarak Müslümanları çaresiz ve ezilebilecek varlıklar olarak göstermek içindir. Mescid-i Aksa minberi İsrail askerlerinin postallarıyla kirletilirken sesiz kalmanın ne yeri ne de zamanıdır. İslam dünyası Aksa’ya her zamankinden daha çok sahip çıkmak zorundadır.

Belli ki, işgal rejimi bu baskın girişimleriyle Mescid-i Aksa’yı zaman olarak bölmenin ortamını hazırlıyorlar. Bunu başardıktan sonra ikinci aşama olarak Aksa’yı mekânsal olarak bölmek istiyorlar. Üçüncü aşama ise Mescid-i Aksa’nın nihai olarak yıkılması ve iddia ettikleri Süleyman Tapınağını inşa etmek için her türlü girişimi gerçekleştirmek.

Tüm bu tehlikeler karşısında İslam Âleminin devlet yöneticilerini, âlimlerini ve halklarını birleşmeye, Mescid-i Aksa’yı işgal rejiminin elinden kurtarmak için sağlıklı, emin ve cesur bir şekilde harekete geçmeye davet ediyoruz. Mescid-i Aksa işgali istisnasız bütün Müslümanların kalplerinde bir acı olmadığı müddetçe sona ermez.

Şüphesiz ki, bir kısım Arap ve Müslüman ülkelerinden duyduğumuz tepkiler doğru ve haklı tepkilerdir ve fakat asla yeterli değildir. Çünkü İşgal rejiminin cinayet ve baskılarını kuru kuruya kınamak İsrail’in saldırılarını durdurmayacaktır. İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaptığı cinayetlerin bedelini pahalıya ödeyeceği hissettirecek fiili adımları atmak işgal rejimini durduracaktır. İslam âlemi ve Uluslararası toplumun tepkisini önemsiyoruz.

Müslümanların Mescid-i Aksa’daki ebedi mirasını işgal rejimi İsrail’e çiğnetmemesi gerek. Müslümanlar, ezelde Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıktıkları gibi, kıyamete kadar da sahip çıkacaklarını işgal rejimine ispat etmek zorundadırlar.

İslam dünyası, Kudüs ve Mescid-i Aksa ve topyekûn Filistin’de yaşanılan trajediyi izlemekten bir an evvel vazgeçmeli, Mescid-i Aksa’yı işgalden kurtaracak birleştirici bir gücün etrafında toplanmalıdır. İşte o gün Kudüs ve Mescid-i Aksa için özgürlük günüdür.

Şeyh Raid Salah
Kudüs Muhafızı
Filistin 1948 İslami Hareketi Lideri