Mısırlı Gençlerin İdamlarını Tel’in Ediyoruz

Basın Açıklamaları

Mısırlı Gençlerin İdamlarını Tel’in Ediyoruz

Mısırlı Gençlerin İdamlarını Tel’in Ediyoruz

Mısır’da sadece son hafta dokuz gencin idamıyla uygulanan kararlar, hukukun nasıl esaret altına alındığının açık bir göstergesidir. Bu idamları ve uygulayıcılarını şiddetle reddediyor ve onlara kendi tarihlerini bir kere daha okumalarını tavsiye ediyoruz. Hz Musa ve Hz. Yusuf (as) gibi büyük peygamberlerin ve daha nice Allah dostlarının Hakk davası uğruna mücadele verdikleri bu toprakların tarihi, nice zalim diktatörlerin, kadim ve modern firavunların Hakk karşısında mağlubiyet, zillet ve aynı zamanda ibret vesikaları ile doludur.

Darbe rejimi hakka değil, silah gücüne dayanan pervasızlık içerisinde kendi hukuksuzluğunu, zulmünü icra etmektedir. Bir hukuk mizanseninden öte bir anlam taşımayan bu idamlar, işkencelerle alınan ifadelerle hiç bir meşru savunma hakkı tanınmadan darağacına gönderilen gençleri şehadete taşırken, bu kararların müsebbiplerinin alınlarında kara bir leke olarak kalacaktır.

Hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi pırıltılı kelimeler ardında insanlık alemine sürekli ders veren batılı gelişmiş milletlerin (!) evrensel tüm değerlerin ayaklar altına alındığı bu darbe hukuksuzluğuna karşın sessizliğe bürünerek darbe yönetimini güçlendirmeleri bizi hiç şaşırtmamaktadır. 

Her zaman olduğu gibi maalesef İslam dünyasından da ne yazık ki güçlü itiraz sesleri duymuyoruz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) olarak bugün Muhammed Mursi ve arkadaşlarına yönelik insani tüm değerlere aykırı bu haksız zulümleri ve uygulamaları kabul etmediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz.

Alınan bu haksız ve yanlış kararları şiddetle kınıyor, başta BM olmak üzere uluslararası toplumun tüm mekanizmalarını bu hukuksuzluğu durdurmak adına harekete geçmeye davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.