PKK Terörü ve Anadolu Mayası

Basın Açıklamaları

PKK Terörü ve Anadolu Mayası

PKK Terörü ve Anadolu Mayası

6 Eylül Dağlıca Saldırısı Hakkında

Aziz halkımız şer odaklarının ülkemizin istikrarına ve huzuruna yönelik peş peşe yaptıkları taarruzların ve oynanmak istenen planın farkındadır.  

PKK terör örgütü, gerekse onun siyasi ve sivil uzantıları devletin çözüme dair samimi çabalarına rağmen karanlık emellerini uygulamayı tercih etmektedirler.

Türkiye, çözüm süreci vesilesiyle cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar özgürlük ve hakların yanında oldu. 

Gerek ekonomik kazanımlar, gerekse Anadolu coğrafyasının kendi kültürel kodlarına sahip çıkma noktasında gösterdiği performans ve gerekse  sosyal hayat ve yaşam tarzı tercihleri noktasında yapılan iyileştirmeler ülkemizin geleceğini inşa hedefinde önemli kilometre taşlarıdır. 

Bu güne kadar birlik ve beraberlik adına atılan adımlar, doğusuyla batısıyla özgürlükler ekseninde kendi halkıyla ciddi sorunlar yaşayan devlet erklerinin artık çözüm odaklı yaklaşımı ve halkıyla barışması maalesef yarasa zihniyeti taşıyan art niyetli örgütleri rahatsız etmektedir. 

Birbirinden farklı cephelerde yer alan bu muhalif çevrelerin bugün aynı gaye istikametinde kendi içlerinde konsolide olarak iç huzuru ve barışı hedef alabilmeleri ibret vericidir. 

Son seçimlerden sonra ülkemizde ne olmuştur ki terör olayları bir anda alevlenmiştir? 7 Haziran sonuçları güçlü bir iktidardan rahatsız olan odaklara ümit mi telkin etmektedir?

İstikrarlı bir Türkiye’nin sadece kendi iç barışını değil, bir asırdır ekmeğine kan doğranan mazlum İslam coğrafyasını referans alan tavrı, bütün şer ittifakı ve yerli işbirlikçilerine rağmen aynı hız ve kararlılıkla devam etmelidir. 

Halkımız doğusuyla batısıyla kendi aralarındaki güçlü kardeşlik bağlarının ve planlanan hain oyunun farkındadır. Keza halkımız Türküyle, Kürdüyle müşterek büyüklerimiz olan İstanbul’un fethinin manevi mimarlarından Molla Gürani’yi, Yavuz Sultan Selim’in bu ümmetin birliğini hedefleyen siyasetine destek veren İdris-i Bitlisi’yi, Kudüs fatihi büyük komutan Selahaddin Eyyubi’yi, bu aziz milletin iman selameti uğruna seksen yıllık hayatında dünya zevki tatmayan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini çok iyi bilmektedir. 

Anadolu mayasının birbirine kenetlediği ve asırlardır aynı gaye ve ruhla aynı cephelerde yoğrulmuş iki ayağı olan Türk ve Kürt unsurlarının kardeşliklerini, karanlık odakların taşeronluğunu üstlenen bir piyon olan PKK teröristleri ile onun yerel ve uluslararası işbirlikçileri bozamaz. 

Bu itibarla bir taraftan şer mihrakleriyle mücadele her türlü tedbiri alarak taviz vermeden sürdürülmeli, diğer taraftan refleksif savrulmalara girmeden çözüm süreci hassasiyetini gözetmeye devam edilmelidir. 

Açılım ve güvenlik politikaları birbiriyle çelişen kavramlar değildir. 

Saygıdeğer halkımıza huzur ve barışın sesiyle sükûnet ve metanet tavsiye ediyor ve asırlık bağlarımızı kopartmaya çalışan provokatörlere fırsat ve destek verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu sıkıntılı günler şer ittifaklarına ve onların piyonlarına karşı kenetlenme ve kardeşliği vurgulama vaktidir.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği