Siyonist Rejimin Hududsuzluğuna Karşı Tüm Müslümanları Birliğe Çağırıyoruz

Basın Açıklamaları

Siyonist Rejimin Hududsuzluğuna Karşı Tüm Müslümanları Birliğe Çağırıyoruz

Siyonist Rejimin Hududsuzluğuna Karşı Tüm Müslümanları Birliğe Çağırıyoruz

Siyonist Rejim Aksa’ya ve çevresi kutsal kılınmış Kudüs’teki tüm mekanlara yönelik saldırılarını hukuksuz ve pervasız bir biçimde sürdürüyor. Bunun karşısında uluslararası karar alma mekanizmaları gibi, ümmet siyasetinden uzak Müslüman devletler de sessiz kalmayı tercih ediyor.

İslam Dünyası ihtiyaç duyduğu birliğe geç kaldıkça zulmün ve baskının şiddeti her geçen gün artacak ve derinleşecektir. Ne yazık ki en kutsal değerlerimizden biri olan Mescid-i Aksa’nın sürekli saldırılara maruz kalması karşısında bile İslam dünyası yekvücut olamıyor!

İslam ümmetinin her bir ferdini ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarımızı bu durum karşısında kalben ve fiilen harekete geçmeye, Müslüman devletleri ise sorumluluklarını hatırlamaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler, bir din mensubunun diğer bir din mensubunun kutsal bir mabedini yakıp yıktığı bir ortamda artık harekete geçmeli ve batının şımarık çocuğu İsrail’e dur diyebilmelidir.

Dıştan gelen tehditlerin bizleri daha çok kamçıladığı ve bir araya gelmeye zorladığı tarihi gerçeğinden hareketle bugün de, gözümüzün nuru Mescid-i Aksa’nın hain İsrail’in postalları altında ezilmesine göz yumamayız.

İsrail, Mescid-i Aksa’yı nihayette tam olarak yıkana kadar bu hain saldırılarını devam ettirmek istediğinden hiçbirimizin şüphesi yoktur. Bu bakımdan hem kavlen Allah’a bu kutsal mabedini hain din düşmanları karşısında koruması için dua etmeli, hem de fiilen Kur’an-ı Kerim’in hükümlerinden yükselen bir eylem ruhuyla hakiki ittihadı gerçekleştirmek için tüm yollara başvurmalıyız.

Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanlarındır ve öyle kalmaya devam edecektir.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak başta 61 ülkeden 302 sivil toplum kuruluşu üyemiz başta olmak üzere İslam Dünyası’ndaki tüm sivil inisiyatifleri bu hain saldırılar karşısında ortak duruş ve hareket sergilemeye, İslam’a layık birliği üzerimizde göstermeye davet ediyoruz.