8. Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Faaliyetler

8. Seçimli Genel Kurul Toplantısı

8. Seçimli Genel Kurul Toplantısı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin 8. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 08 Aralık 2017 Cuma günü İstanbul, Topkapı-Fatih AKGÜN Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantı yeter sayısının sağlandığının tespiti üzerine Genel Sekreter Ali KURT tarafından Genel Kurul’un açılış konuşması yapıldı ve toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Av. Necati Ceylan, Divan Başkan Yardımcılığı’na Av. Hamza Akbulut, Divan Başkan Yardımcılığı’na Av. Mehmet Cengiz ve Kâtip Üyeliğe Av. Hakkı AYGÜN oybirliği ile getirilerek Divan Heyeti oluşturuldu.

Gündemin müzakeresi ve tespitinin ardından Birlik dönem faaliyet raporlarının okunması ve değerlendirilmesi yapılarak İDSB Sekretaryası ve Konsey faaliyetlerinin ibrası gündemine geçildi. Daha sonra İDSB Mali Müşaviri Cengiz Bayındır tarafından okunan Birlik bütçesi ve denetleme raporu genel kurul üyeleri tarafından ibra edildi.

Genel Kurul Toplantısının gündemine “Kudüs bizimdir” başlıklı madde eklenmesi talebi kabul edildi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen İDSB genel kurul üyeleri Kudüs’e destek bağlamında konuşmalar yaptılar.

Seçimli olarak tertip edilen bu genel kurulda Birlik Genel Sekreterliğine Av. Ali Kurt bey tekrar seçildi. 

Keza Konsey asıl üyeliklerine Türkiye’den Eyüp Akbal, Malezya’dan Ahmad Azzam Abdurrahman, Pakistan’dan Muhammad Abduşşekur, Sudan’dan Prof Dr Abdurrahim Ali Muhammed, Almanya’dan Hakan Mus’ab Aydın, Endonezya’dan Okı Sediati, İngiltere’den Dr Said Alghadie, Fas’tan Prof Dr Huseyin Bouayyed, Yemen’den Dr Aburrakib Ubad ve Lübnan’dan İmad Said beyler seçildiler. 

Konsey yedek üyeliklerine Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Maulana Abdul Khalik Allie, Bangladeş’ten S.M. Reşidüzzaman, Libya’dan Şükri Cuveyli, İspanya’dan Prof Dr Antonio Romero Abdüssamed, ABD’den Dr Gulam Nabi Fai, Hindistan’dan T. Arif Ali, Arnavutluk’tan Mehdi Gurra, Mısır’dan Av Muhtar Aşri, Somali’den Salih Şerif ve Afganistan’dan Harun Hatıbi beyler getirildiler.

Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Türkiye’den Recep Songül, Yemen’den Dr Muhammed Humeykani, Endonezya’dan Ade Salamon; yedek üyeliklerine Kazakistan’dan Halilullah Madcanov, Avustralya’dan Şeyh Hasan Elsetohy ve Kenya’dan İbrahim Bulushi beyler seçildi.

Genel Sekreter yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek geçen dönem gerçekleştirilen ve yeni dönemde planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra birlik tüzüğü değişiklik teklifi genel kurul üyelerine sunuldu, yeni tüzüğün Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca son hali onaylandı.

İcra edilen 8. Seçimli Genel Kurul’da geçmiş dönemlere dair değerlendirmelerin yanı sıra yeni döneme dair stratejik hedefler çerçevesinde değerlendirmeler ve istişareler yapılarak bu çerçevede hazırlanan Uluslararası STK Akademisi (USTA), Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE), Keşmir Konferansı, Uluslararası Arakan İnsani Yardım Konsorsiyumu (ICR), Uluslararası Gençlik Buluşmaları (UGB) gibi mevcut projeler hakkında bilgi paylaşıldı.

İDSB projelerinin yürürlük takvimi ve finansmanı gibi konuların Genel Kurul üyelerince görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.