İDSB Lübnan Ziyareti

Faaliyetler

İDSB Lübnan Ziyareti

İDSB Lübnan Ziyareti

12-15 Aralık 2016

İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt bey başkanlığındaki heyetimiz, Lübnan’ın Beyrut ve diğer illerinden gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ile Beyrut Ramada Otel’de bir araya geldi. “Farkındalık ve Dayanışma Toplantısı” adı verilen buluşmada STK’lar görüş ve temennilerini dile getirdiler.

25 STK ile Toplantı

Lübnan STK buluşmasında İDSB heyetinin ziyaretinden memnuniyetlerini dile getiren STK temsilcileri, bu tür ziyaretlerin dönemsel olarak devam etmesinin önemini vurguladılar. Ev sahibi olarak söz alan ilk konuşmacı Cemiyetu’l-Wa’yi ve’l-Muvasi Başkanı, aynı zamanda İDSB kurucu üyesi ve Konsey üyesi olan İmad Said, toplantıya katılan STK temsilcilerine ve İDSB heyetine teşekkür etti. Lübnan’da İDSB’nin 25 üyesi bulunduğunu söyleyen Konsey üyemiz, hem bu sayının artırılması, hem de mevcut üyeler arasında dayanışmanın geliştirilmesinin gerekli olduğuna işaret etti. Ayrıca İDSB çatısı altında bulunmanın, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin temini hususunda çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan STK temsilcileri ve katılımcılar sırayla söz alarak fikirlerini paylaştılar.

İmad Said (Cemiyetu’l-Wa’yi ve’l-Muvasi)

Sayın İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, Lübnan Sunduk ez Zekat Genel Müdürü Sayın Zübeyir Kubbi, Kuzey Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ziyad el Haccar, değerli STK temsilcileri ve değerli misafirler hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bugün çok değerli misafirlerimiz aramızda bulunuyorlar, onlara kendi memleketinize hoş geldiniz diyoruz. İkinci ülke demiyorum, burası onların anavatanıdır. Rabbim gücümüzü arttırsın ve sözümüzü tek kılsın. İDSB bünyesinde Lübnan’dan 25 üye STK’mız bulunmaktadır. Umarım ki bu toplantı daha güçlü ve daha etkili bir işbirliğine vesile olur. Bugün bir araya gelmemizin nedeni aramızdaki işbirliği ve beraberliği daha da pekiştirmek, birlikte neler yapabileceğimiz noktasında istişare etmektir.

Biz istedik ki İDSB heyeti tüm üyelerin merkezlerini ziyaret etsin, fakat zaman darlığından dolayı hepsine gidemeyeceğiz. Sizden ricam her arkadaşımız kısaca temsil ettiği derneği tanıtsın.

Ziyad el Haccar (Kuzey Lübnan Belediyeler Birliği)

Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kuzey Lübnan Belediyeler Birliği olarak bünyemizde 17 belediye bulunmaktadır. Bulunduğumuz bölge nüfus olarak yaklaşık 850 bin kişidir. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem resmi kurumlarla temas halindeyiz. İlerleyen zamanlarda Türk kurum ve STK’larıyla daha güçlü işbirliğini arzu etmekteyiz.

Züheyir Kubbi (Lübnan Sunduk ez Zekat)

Lübnan Sunduk ez Zekat 1984 yılında Daru’l-Fetva tarafından kuruldu. Lübnan’ın birçok ilinde şubelerimiz var. Bizim ana görevimiz zekâttır. Fahri başkanımız Lübnan Cumhurbaşkanıdır. Muhterem heyeti ofisimize bekliyoruz inşallah.

Prof. Dr. Halit Mikati (Tarablus Cemiyetu’l Islah)

Biz Islah derneğinde “Gücümün yettiği ölçüde ıslahtan başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben O’na güvendim ve O’na gönülden yöneldim.” sloganı altında çalışıyoruz. Derneğimiz 1977 yılında kuruldu. Derneğe bağlı birçok tesis var ve onlardan bir tanesi yaklaşık 50 ülkeden öğrencisi olan Tarablus Üniversitesidir. Ayrıca İslam’ı tanıtma merkezi, lise ve ortaokullarımız var. Son zamanlarda Suriyeli öğrenciler için açmış olduğumuz okullar var. Lübnan birincisi bizim okulumuzdan mezundur. Bunun yanısıra binlerce mülteciye yardım ulaştırmaktayız.

Hasan Katırcı (Cemiyetu’l-İttihad-ı İslami)

Sayın Ali Kurt Bey başta olmak üzere tüm değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İttihad-ı İslami Derneğinde bizim temel görevimiz Allah’ın dinini insanlara anlatmaktır. Ve şunu göstermek istiyoruz, bu dünyada en değerli amel, insanları doğru yola yönlendirmektir. Allah, peygamberleri insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için göndermiştir. Derneğimiz 6 büyük ilde bulunmaktadır. Davet/tebliğ görevinin yanı sıra insani yardım alanında da çalışmalarımız var. Bir okul projemiz var, o da Uluslararası Hayat Okulu’dur. Dört alanda faaliyet yürütüyoruz. Eğitim, insani yardım, kadın ve gençlik. İDSB’ye katılmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ahmet Muhammet (Cemiyetu’l-Tekaful li Ri’ayeti’t-Tuful)

Tekaful Derneği çocuk ve aile alanında çalışan bir dernektir. Çocukların ve ailelerinin maddi manevi durumlarını iyileştirmeye gayret gösteriyoruz. 2004 yılında kurulduk. Derneğin başkanı Beyrut Valisi Eski Müsteşarı İsam Bergut. Farklı projeler üzerinde çalışmaktayız. Acil insani yardım ve kalkınma projelerimiz var. İDSB, OIC ve Paris merkezli Aile Kurumunun üyesiyiz.

Afif Hents (Cemiyetu’l-Ghiras li Tenmiyeti’l-Muctema’)

Ghiras Derneği aile alanında çalışan bir dernektir. Derneğimiz; aileyi korumak, maddi ve manevi desteklemek amacıyla kuruldu. İlk konferansımızı iki ay önce İstanbul’da icra ettik. İDSB üyeliğimizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Lu’ey Eyüp (Cemiyetu’l-Emel li Ri’ayeti’l-İctimaiyye)

Dernek 2008 yılında Beyrut’ta kuruldu. Özürlü ve engelli kişilere yönelik faaliyet göstermekteyiz. Dört program üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birçok Suriyeli ve Filistinli mülteciye ulaştık ve yardım ettik. Kaynaşma programımızda amacımız, engelli kişileri halkla bütünleştirmek ve bu kişilere toplumdan ayrı olmadıklarını hissettirmektir.

Ahmet Kayid (Cemiyetu’l-Gawsü’l-İnsani li’t-Tenmiye)

Derneğimiz 2003 yılında Beyrut’ta kuruldu. Derneğin temel amacı mülteci kamplarında ve kamp dışında kalan Filistinli kardeşlerimize yardım etmektir. Suriye krizinden sonra Suriyeli ailelere de yardım etmeye başladık. Periyodik insani yardım ve gelişim projelerimiz bulunmaktadır.

Re’fat Havala (Beytü’z-Zekat vel Hayrat)

Vakfımız 1983 yılında kuruldu. Nitelikli ve tecrübe sahibi insanlar tarafından yönetiliyor. Vakıf Başkanı Dr. Muhammed Ali Denawi’dir. Vakfın temel amacı insanları sadaka vermeye teşvik etmek ve sadakayı doğru bir şeklide ve doğru yerde kullanmaktır. 4500 yetimimiz var. Yetime ilk günden itibaren bakıyoruz. Sadece yetimlere hizmet vermek üzere bir hastane inşa ettik. Birçok yatırım yerlerimiz var, bu projelerin geliri vakfa aittir. Birçok Suriyeli aileye sağlık hizmeti veriyoruz.

Ali Halaf (Cemiyetu’l-İnsaniye lil-İgasa ve’l-Tenmiye)

Dernek 2003 yılında kuruldu. Yetim, eğitim, insani yardım ve sağlık olmak üzere dört alanda çalışmaktayız. İDSB üyesiyiz.

Ghassan Şihata (Cemiyetu’l-İctimaiyye)

Bu dernek 1994 yılında kuruldu. Filistinli ve Suriyeli aileler başta olmak üzere tüm muhtaç ailelere yardım etmeye gayret gösteriyoruz. Farklı alanlarda hizmet sunuyoruz ve İDSB üyesiyiz.

Ali Kurt (İDSB Genel Sekreteri)

Tevhid dininin mensupları bir ilah, bir peygamber, bir kitap ekseninde birçok ortak noktaya sahip olmasına rağmen, son yüzyıldan bu yana maalesef darmadağınık!

Ümmet-i merhume yeni bir ruh ve diriliş muştusuna muhtaç. “İnanıyorsanız, en üstün sizsiniz” buyurdu Rabbimiz bize! Bu eksende etrafımızdaki olumsuz şartlardan şikâyet etmeye bedel, kendi dinamiklerimizi yeniden tesis etmeye ve tüm değerlerimizi tekrar ihya etmeye mecbur olduğumuz günlerdeyiz.

Önümüzde çok problem var ama biliyoruz ki bunların hiçbiri çözümsüz değil. Çıkış yolunu açacak olanlar yine bir başkası değil, biziz. Üç elif ayrı ayrı olsa üç kıymeti var. Ama aynı üç elif yan yana, bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, yüz on bir kuvvetinde ve kıymetinde olur.

Bu ümmetin himmet ehli fertleri aynı maksat, aynı hedef istikametinde bir araya gelmek, birliği tesis etmek zorunda. Bizler ittihad-ı İslamı her zamankinden daha fazla bu devirde farz bir vazife bilmeliyiz.

Jakarta’dan İstanbul’a; Astana’dan Bağdat’a, Şam’a; Mekke’den, Medine’den Kahire’ye, Trablusgarp’a, Dar-ı Beyza’ya uzanan muhteşem bir medeniyetin varisleri, kendilerine tevdi edilen emanete tüm olumsuzluklara rağmen sahip çıkmalıdır. Suni sınırlara bedel, buram buram kardeşlik kokan kendi kültür coğrafyamızın tüm dünyayı kuşatan ihtişamıyla müşterek programlar yapmalıyız.

Tüm şer odaklarına rağmen, temenni ediyoruz ki Cenab-ı Hak bizleri bu birlik ve beraberlikte muvaffak kılsın.  İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) işte bu istikamette şekillenen bir himmet hareketidir. Bir tevhid seferberliğidir.

İDSB işte bu gaye ile tesis edilmiş bir birlik projesidir. Bizler bir binanın taşları hükmündeyiz. Gayemiz, İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek; tüm dünyada adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunmak; bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumak; İslam kültür ve değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.”

Ziyaretler

Cemiyyetü’l-Tekaful

İsam Bergut, Riad al Khatip ve ekibi tarafından karşılanan ekibimize derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Derneğin Lübnan’da bulunan Filistinli mülteci ailelerin çocukları başta olmak üzere yardıma muhtaç tüm dünya çocuklarına yönelik sosyal, eğitim ve kültürel faaliyetler düzenlediği kaydedildi. Sadece bu yıl içinde 7 bin çocuğa ayni ve nakdi yardım yapıldığı, 300 öğrenciye burs sağlandığı, muhtaç çocukların ailelerine 45.700 gıda kolisi dağıtıldığı, çocuklar için 60 kamp programı düzenlendiği belirtildi. Bu tür yardım faaliyetlerine ilaveten konferans ve sosyal etkinliklerle de muhtaç çocukların durumuna dikkat çekilmeye çalışıldığı kaydedildi. Bu minvalde 2007 yılında Lübnan’da Çocuk Haklarının İhlali Konferansı, 2010 yılında Lübnan’da Çocukların Güvenliği Konferansı, 2015 yılında İstanbul’da Çiçeksiz Bahçe adlı yine mülteci çocukları merkeze alan bir konferans tertip edildiği anlatıldı.

Ali Kurt, dernek yetkililerine çalışmaları ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ederek İDSB bünyesindeki faaliyetlerinin devamının ve diğer üyelerle irtibatlarının sıklaştırılmasının gerekliliğine, hem yardımların artırılması hem kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından birliğin önemine vurgu yaptı.

Cemiyetu’l-Gaws

Filistin kamplarına yönelik çalışmaları olduğunu belirten Dernek Müdürü Mohammad Mahmoud Maarouf, bu kamplarda yaşayan ailelere ve çocuklara yönelik düzenledikleri “Geleceğin Önderleri”, “Saklı Yetenekler” ve “Şefkat Dokunuşu” gibi programlarla yetim kalmış, engelli ve yardıma muhtaç çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Halen inşaatı devam eden ve Filistin kamplarının hemen yakınında bulunan 8 katlı eğitim merkezlerinin de yakında hizmete açılacağını kaydetti.

Bu merkezde okul, yemekhane, bilgi ve becerilerin artırılması, yaz kursları, meslek edindirme gibi faaliyetlerin yer alacağını kaydetti. İDSB üyesi diğer yardım kuruluşlarıyla ve TİKA ile ortak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Maoruf, İDSB’ye hem ziyaretlerinden, hem de üyelerle koordinasyondaki yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Cemiyetu’l-Wa’yi vel Muvasi

Toplantıda Dernek Müdürü Dr. Abdulhamit Daou ve Başkan İmad Said ve diğer dernek yetkilileri hazır bulundular. İmad Said, İDSB heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek dernekleri hakkında bilgi verdi. Derneğin 1994 yılında kurulduğunu, o günden bugüne yardıma muhtaç ailelere, hususen Suriyelilere yardım ettiğini belirtti. Derneğin şu anda sayısı 10 bini geçen yetime yardım ettiğini dile getirdi. Said, Lübnan’a sığınan Suriyelilere yardım programlarında, özellikle Türkiye’deki İDSB üyesi diğer STK’larla ve Türkiye’nin Lübnan’daki devlet kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirdiklerini belirtti. “Lübnan’ın nüfusunun 4,5 milyon olmasına karşın Lübnan’daki Suriyeli sığınmacıların sayısının resmi olarak 2 milyonu çoktan aşmış olması göz önünde bulundurulduğunda Lübnan’ın üzerindeki baskının düzeyi anlaşılır” dedi.

Genel sekreterimiz, kabulden dolayı dernek yetkililerine teşekkür ederek derneklerinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu derneğin, İDSB’nin kurucu üyelerinden biri olduğunu belirterek çalışmalarından dolayı derneğe başarılar diledi.

Daha sonra yetkililer Şuur ve Teselli Derneği tarafından işletilen sağlık merkeziyle tekstil ve mobilya atölyesini gezdiler. Bu atölyede üretilen tekstil ürünlerinin Suriyeli sığınmacıların kamplarına gönderildiği, aynı binadaki diğer eğitim bölümlerinde de sığınmacı bayanlara dikiş, kozmetik bakım, diş teknikerliği eğitimlerinin verildiği kaydedildi.

Belediyeler Birliği

Katimara bölgesindeki belediyelerin oluşturdukları Birlikte, Başkan Mühendis Ziyad Haccar ve diğer belediye başkanları tarafından kabul edilen İDSB heyeti, belediyelerin sorunları, devam eden projeleri ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Şu anda Beyrut’ta belediyelerin önünde en önemli sorun olarak eskisi kadar olmasa da çöp toplama ve imha sorunu olduğu kaydedildi. Başkanlar, dünyanın sayılı büyük şehirleri arasında bulunan ve nüfusça Avrupa’nın pek çok ülkesinden fazla nüfusa sahip İstanbul’da çöp sorunun nasıl bu derece iyi halledilebildiği yönünde sorular sordular.

İDSB heyeti, birliği konu hakkında kısaca bilgilendirerek bu noktada Türkiye’deki ve özellikle İstanbul’daki belediyelerle, keza sosyal projelerinde İDSB üyesi STK’larla işbirliği yapmalarını tavsiye ederek, eğer bu yönde talepleri gelirse kendilerine yetkili mercilerle görüşme noktasında yardımcı olabileceklerini söyledi.

Cemiyetu’l-İctimaiye

Chehim bölgesindeki Cemiyetu’l-İctimaiye Derneği ziyaret edildi. Başkan Şeyh Ahmed Al-hajj Shehadeh, Ghassan Haj Shehadeh ve diğer idareciler ile görüşüldü. Şeyh Ahmed, İDSB heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek burada açmış oldukları hastaneyi tanıttı. Hastanede özellikle Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri sunduklarını ve gönüllülerin desteği ile ayakta durabildiklerini belirtti. Dört yıl önce “Dönüş Okulu Projesi” adında bir okul açtıklarını, fakat fon yetersizliği nedeniyle bu yıl kapatmak zorunda kaldıklarını altını çizerek belirtti. Türkiye’de İDSB üyesi diğer STK’larla işbirliği yaptıklarını, fakat şu an Lübnan’a sığınmış olan nüfusun %50’si miktarına ulaşan Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının tek başına hiçbir kurum tarafından karşılanamayacağını belirtti.

Hey’etu’l-İslamiye li’r-Ri’aye

İDSB Heyeti daha sonra ilk olarak Hey’etü’l-İslamiye li’r-Riaye’nin ihtiyaç sahibi ailelere yardımların dağıtıldığı ve tekstil atölyesinin bulunduğu merkezi ziyaret ettiler. Burada gönüllülerden toplanan ve atölyede üretilen kıyafetlerin haftanın belirli günlerinde ailelere dağıtıldığı bilgisini aldılar. Daha sonra dernek merkezine geçerek burada Riaye bünyesindeki diğer alt STK’ların da katıldığı toplantıya iştirak edildi. Toplantıda derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Riaye; aş evleri, tekstil eğitim atölyesi, sağlık birimi ve erzak dağıtım merkezini farklı STK’lar altında örgütlemiş, bu sayede her bir birimin yönetimini etkin bir hale getirerek yardımların ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmasında bürokrasiyi azaltmaya çalışmış önemli bir kurum.

Cemiyetu’l-İrşad ve Islah

Beyrut merkezli faaliyet gösteren dernek şehir merkezinde inşa ettiği beş katlı kendi yönetim binasının en alt katını Fatih Camii iç mimarisi ile aynısı olacak şekilde dizayn etmiş. İDSB ekibi olarak burada eda ettiğimiz yatsı namazında kendimizi sanki İstanbul’daymış gibi hissettik. Heyetimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Dernek Başkanı Mustafa Cerdeli, Beyrut ve diğer illerdeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Özellikle Lübnan’da değişik şehirlerde camii ve mescid inşaatlarına, eğitim kurumlarına ve irşada yönelik faaliyetlere önem verdiklerini dile getiren Cerdeli; Beyrut’da 2, Cebel-i Lübnan’da 2, Kuzey Lübnan’da 2, Bikaa’da 1, Güney Lübnan’da 1 ve Orta Afrika’da 1 tane olmak üzere 7 dini merkez inşa ettiklerini anlattı. Bunun yanında eğitim ve kişisel gelişim merkezleri ile kamplarda kalan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik aş evleri, sağlık ve mesleki eğitim merkezleri de inşa ettiklerini anlattı. Bunlara ilaveten aile ve kadın platformunun da bünyelerinde bulunduğunu dile getiren Cerdeli, İDSB’nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve diğer İDSB üyeleriyle yakın ilişki içinde olduklarını dile getirdi.

Ali Kurt, toplantıda özellikle gençlere ve ailelere yönelik faaliyetleri hakkında bilgi almaktan büyük memnunluk duyduklarını dile getirerek, irşada yönelik faaliyetlerin önemini vurguladı ve İDSB bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aile Enstitüsü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Buna ilaveten 2016 yılı içinde İDSB tarafından gerçekleştirilen “Aile Sözleşmesi Konferansı” ve “İmam ve Hatiplerin Rolü” konulu konferanslar hakkında bilgi sundu. İDSB’nin bu tür faaliyetleri konusunda kendilerinden de aktif katılım beklediklerini dile getirdi.

Cemiyetu’l-İttihad-ı İslami

1993 yılında kurulduğundan beri davet ve Kuran üzerine eğitim faaliyetleri içinde bulunan derneğin Beyrut Uluslararası Kitap Fuarı’ndaki standını ziyaret ettik. Genel Müdür Fuad Zateri faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Fuarda irşad ve davete yönelik faaliyetleri hakkında yayınladıkları kitap ve dergileri sergilediklerini kaydeden Zateri, her yıl kadınlara, erkeklere, genç ve yaşlılara yönelik 250’den fazla dini etkinlik gerçekleştirdiklerini, insanlara hayatlarını Kur’an ve sünnetin ışığında şekillendirmeleri gerektiği konusunda bilinç aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Bu güne kadar 6 büyük Kur’an kursu inşa ettiklerini, her yıl 400’den fazla yetime, 5 binden fazla bakıma muhtaç aileye ve 375 öğrenciye yardım ederek destek olduklarını söyledi. Yılda ortalama bini aşkın kurban kestiklerini dile getiren Zateri,  ailelerin günlük iaşelerini karşılayabilecekleri sosyal politikalar da geliştirdiklerini, bu yönde üreten ailelere de sosyal ve maddi destek sağladıklarını anlattı. İDSB üyeleriyle sıkı temasta olduklarını anlatan Zateri, TİKA gibi Türk devlet kuruluşları ile de işbirliği yaptıklarını söyledi.

Sanduku’z-Zekat

Fonun Genel Müdürü Zuheyir Kubbi, “zekat” müessesinin İslam’ın asli unsurlarından biri olduğunu, sosyal barışın korunması ve devamının tesisinde önemli bir görev icra ettiğini anlattı. Fonun profesyonel bir ekip tarafından yönetildiğini, zekatlarını bağışlamak isteyen kişilerin zekatlarını toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını sağladıklarını söyledi. Zekat fonunun, mali yardıma ek olarak, engellilere, dullara sürekli para yardımı yanında, hastalara ambulans yardımı yaptığını, Ramazan ayı süresince halka açık iftarlar verdiklerini, yiyecek ve giysilerden oluşan yardım kolileri dağıttıklarını anlattı. Buna ilaveten faizsiz üretim kredileri verdiklerini, üretimi destekleyici bağışlarda bulunduklarını, yardıma muhtaç öğrencilere okul kitapları ve öğrenci çantaları için destek olduklarını; Kur’an’ın öğretiminde çocuklara ve mahkumlara yönelik yaz seansları düzenlediklerini anlattı. Fon ayrıca Beyrut’taki sağlık merkezi aracılığıyla muhtaç ailelere tıbbi hizmetler de sağladığını, kamplarda yaşayan Filistinli ailelere de destek olduklarını belirtti.

Ali Kurt, fonu da üyeleri arasında görmek istediklerini bu vesileyle birlik içindeki diğer tüm üyelerle hem işbirliği sağlayabileceklerini hem de tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini belirtti.    

Lübnan Müftülüğü

İDSB heyeti daha sonra Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan’ı ziyaret ederek İDSB ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Genel sekreter Ali Kurt Bey, görüşmede İDSB’nin kuruluşundan bugüne ümmetin birliği ekseninde pek çok mühim konulara temas eden konferans, çalıştay ve seminerler düzenlediğini belirtti. Keşmir’den Filistin’e, eğitimden aileye, insani yardımdan insan haklarına, gençlikten ekonomiye çok değişik alanlarda faaliyet göstererek birlik çalışmalarına destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu hedeflediğini anlattı.

Ziyaretimizden dolayı çok müteşekkir olduğunu belirten Şeyh Abdüllatif, İDSB gibi teşkilatların varlığını öğrenmekten çok bahtiyar olduğunu dile getirdi. Ümmetin son durumunun içler acısı olduğunu, kendilerinin defalarca İsrail tarafından taciz, bombardıman ve işgale maruz kalmalarına rağmen İslam dünyasından bir destek göremediklerini anlattı. Son dönemde yaşanmakta olan Halep faciası karşısında Türkiye dışında kalan İslam coğrafyasının bir şeyler yapamamasının açıklanamayacağını dile getiren Müftü Bey, İDSB gibi STK eksenli yapıların ümmetin birlik ve beraberliğinin perçinlenmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. 

TC Lübnan Büyükelçiliği

Üç yıl önce Beyrut’a atanan büyükelçimiz Sayın Çağatay Erciyes’i makamında ziyaret ettik. Oldukça sıcak ve dostane tavrıyla bizi ağırlayan elçimiz İDSB heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Lübnan temsilcimiz İmad Said bey ile birlikte üyelerimizden Tarablus Üniversitesi Rektörü Sayın Rafet Mikati’nin de  hazır bulunduğu toplantı samimi bir havada geçti. Sayın Büyükelçi Lübnan’daki Türk misyonunun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Mardin taraflarından gelen 30 binin üzerinde TC vatandaşının Lübnan’da bulunduğunu öğrenmek bizleri şaşırttı. İDSB faaliyetlerini izlediğini ifade eden Sayın Büyükelçimiz, İDSB üyelerinin Lübnan’daki çalışmalarına destek vermekten memnunluk duyacağını kaydetti.

Daha sonra Av. Ali Kurt İDSB ve misyonu hakkında son faaliyetlerimizden örneklerle Sayın Elçimize bilgi verdi.

Beytu’z-Zekat Tarablus

İDSB heyetinin daha sonraki durağı Tarablus şehri oldu. Burada önce Beyt-ul Zekat Derneği ziyaret edildi. Adel al Jeri başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede zekatın Müslüman toplumlarındaki fakirliğin giderilmesi ve toplumsal barışın sağlanmasındaki önemine vurgu yapıldı. Tarablus’un Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki tarihinden de bilgiler verildi.

Toplantıda söz alan Ali Kurt peygamberimiz hayatta olsaydı İslam ülkeleri arasındaki bu sun’i sınırların olmayacağını, bugün paramparça olan ümmetin önündeki en önemli sorunlardan cahillik, kendi aralarında düşmanlığın ve ihtilafın yanında fakirliğin olduğunu, bu sorunun çözümünde zekat müessesesinin önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Cemiyyetü’l- Islah el-İslamiyye, Tarablus Üniversitesi

Bünyesinde Lübnan Tarablus Üniversitesini barındıran bu vakıf 1977’de kurulmuş. Vakıf Başkanı şair ve fıkıh usülü profesörü Prof. Rafet Mikati heyetimize üniversitede sıcak bir karşılama programı düzenledi. Prof. Mikati burada yapmış olduğu konuşmada ziyaretlerinden dolayı İDSB heyetine müteşekkir olduğunu söyledi. Vakıf ve üniversite olarak İDSB çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirerek 15 Temmuz gecesi yaşananların kendilerini de derinden üzdüğünü ve o geceyi ümmetin selameti için dualarla geçirdiklerini kaydetti. Türk milletinin o gece yazdığı kahramanlık destanından etkilenerek bir şiir kaleme aldığını kaydeden Prof. Mikati, İDSB’nin ümmetin birlik ve beraberliği istikametinde çok önemli bir işlevi olduğunu ifade etti. Kendi üniversitelerinde de sadece sosyal alanlarda değil, bilimsel alanlarda da hizmet edecek kişiler yetiştirdiklerini anlattı.

Programda söz alan Genel Sekreterimiz sıcak karşılamalarından ötürü Prof. Mikati ve ekibine teşekkür ederek, ümmetin başına bela olan en büyük musibetlerden biri olan cehaletin aşılmasında eğitim kurumlarının ne denli önemli olduğunu, buralardan yetişecek hem inanç temelinde hem teknik bilgi alanında kapasiteli nesillerin ümmetin önünü açacak çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.

Daha sonra Prof. Mikati İDSB heyetine kampüslerini gezdirerek üniversite hakkına bilgi verdi.

Heyet ziyaretini bu şekilde tamamladıktan sonra İstanbul’a dönüş yaptı.