İDSB Sudan’da STK’lar ile Buluştu

Faaliyetler

İDSB Sudan’da STK’lar ile Buluştu

İDSB Sudan’da STK’lar ile Buluştu

İDSB’nin 2018 yılı ziyaret planı kapsamında Afrika ve Ortadoğu Masası Sorumlusu Seyyab Eljar 18 Şubat – 2 Mart 2018 tarihleri arasında Sudan ziyaretini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İttihadü’l Amm li’l Mer’eti’s Sudaniye, Munazzamatü’l Munteda, Munazzamatü’l İşrak li’t Tenmiye, Müessesetü Mearic li’s Selam ve’t Tenmiye, Munazzamatü’l Mihere, Munazzamatü’l Zübair’l Hayriye, Müessesetü Senedü’l Hayriye, İttihadu’n Nisai’l İslami’l Alemi ve Munazzamatu Meşari’i İstikrari’ş Şebab kuruluşları ziyaret edildi.

Konsey üyemiz Munazzamatu’d Daveti’l İslami ile yapılan görüşmede işbirliği imkânları ve gündemdeki Afrika Kongresi projesi hakkında STK temsilcileri ile istişareler yapıldı. Bölgenin genel sorunları ve İDSB’nin çözüme katkıları masaya yatırıldı.

İDSB ve faaliyetleri hakkında bilgi verilen STK’lar memnuniyetlerini ifade ettiler ve merkez yapı ile daha yakın ilişki içinde olacaklarını dile getirdiler.