Uluslararası Aile Sözleşmesi Konferansı

Faaliyetler

Uluslararası Aile Sözleşmesi Konferansı

Uluslararası Aile Sözleşmesi Konferansı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği ortaklığında 3-6 Nisan 2016 Tarihlerinde İstanbul Yenibosna Gönen Otel’de icra edildi.

Uluslararası Aile Sözleşmesi Konferansının 3 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirilen açılış programında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış selamlama ve protokol konuşmaları yapıldı. Öncelikle Prof. Dr. Ali Karadağı açılış konuşması yaptı.

Karadaği konuşmasında; Aile Sözleşmesi Konferansının sadece belli bir kesimin meselesi olmadığına, bilakis tüm İslam dünyasını ilgilendirdiğine Ailenin ıslah edilmesiyle toplumun kenetleneceğine dikkat çekti. Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin İslam Dünyasının başkenti olduğunu ifade ederek toplantıya destek verenlere, Türkiye hükümetine ve katılımcılara teşekkür etti.

Ardından Doç. Dr. Fethi Güngör konferansa gönderilen tebrik telgraflarını sundu.

Sonrasında İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt selamlama konuşması yaptı. Kurt konuşmasında; İDSB’nin faaliyetleri, özellikle aile alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Devamında Uluslararası sözleşmelerde gizlenen aile yapımızı dinamitlemeyi hedefleyen sinsi yaklaşımlara dikkat çekerek STK’lar olarak bunlara itiraz ettiklerini ifade etti. Mutlu aile yapımızı tehdit eden olumsuz şartlardan sadece yakınma yerine bir rol model olarak aile değerlerimizin hür dünyaya ve uluslararası karar alma mekanizmalarına anlatılması gerektiği belirtti. Dünya Müslüman Âlimler Birliğinin uzun süre emek verdiği Uluslararası Aile Sözleşmesini konferans ekseninde ele alacaklarını ve sonuç bildirgesinde bizim coğrafyamızın aile kavramına bakış açısını ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Sonrasında Konferansın ilmi heyeti başkanı Abdulmecid Alnaccar katılımcıları selamlayarak; Sözleşmeyi tartışmak için bir araya gelindiğini 28 maddelik sözleşmenin beraberce değerlendirilip ailenin genel temellerini ortaya koyacak uluslararası anlaşmalara uygun ve diğer sözleşmelerin iddia ettiği sorunlara karşı bizi ayakta tutacak bir sözleşme metni oluşturulacağını ifade etti.

Sonrasında Uluslararası Müslüman Kadın Organizasyonları Birliği Nura Alomar: Konferansta yayınlanacak sözleşmenin 1979 da imzalanan CEDAW’ sözleşmesinden sonra Aile değerlerimizi yansıtması bakımından önemli ve bir dönüm noktası olacağına dikkat çekti.

Ardından söz alan Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Başkanı Abdülvahap Ekinci sosyal alanda yaşadığımız tüm sıkıntıların temeli aile yapısının zayıflığı ve hastalığından kaynaklandığını ifade ederek eğer toplumsal sorunlara son verilmesi arzu ediliyorsa aile mefhumuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Ardından Başbakan danışmanı Ömer Faruk Korkmaz konuşmasında aile alanında dönüşümü medeniyet perspektifinde ele alarak gelinen noktada aileyi ihtiva eden modern bir hukuka sahip olmadığımıza Peygamber Efendimizin (sav) eşine el kaldırmadığı halde İslam toplumlarının eşleri dövmekle,  küçük gelinlerle itham edildiğine dikkat çekti. Bunları düzeltmek için âlimlere büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.

Sonrasında TC Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsilen söz alan Doç Dr. Huriye Martı Aile bireylerini birbirlerine bağlayan rahmet bağları ne kadar güçlüyse ailenin de toplumunda o kadar güçlü ve sağlıklı olacağına; bu bağlar zedelenirse aile nasıl kendi içinde çözülürse toplumunda zayıflayarak huzurunu kaybedeceğin ifade etti. Modern zamanların aile üzerindeki en derin etkisinin ailenin maddi ihtiyaçlarla özdeştirilmesi olduğunu söyledi. Birlik ve bütünlük duygusunu zedeleyerek aile bağlarını gevşeten modern yaklaşımın insanı yalnızlığa ittiğini, ekonomik özgürlüğe sahip olduğu için kendisini bağımsız ilan eden insanların artık aile çatısı altında bir araya gelmek istemediklerine, ancak insanın ailesine sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da muhtaç olduğuna dikkat çekti.

Açılış programında son olarak TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy söz aldı. Ersoy “Türkiye’de hükümetin ailenin korunmasına verdiği öneme binaen 2011 yılında aileye özel bir bakanlık ihdas edilerek “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın  kurulduğuna ve önemli çalışmalar icra etmekte olduğuna dikkat çekti.

Verilen aranın ardından konferans oturumları başladı. İlk oturumda Prof. Dr. Ali Karadaği Hocamız, “Denge, eşitliğin adil alternatifidir” konulu bir tebliğ sundular.

Sonrasında Konferansın İlmi Heyeti Başkanı Abdulmecid Alnaccar Uluslararası Aile Sözleşmesi metni hakkında detaylı bilgiler aktardı. Akabinde katılımcılardan söz almak isteyenlere söz verildi.

Konferansın ikinci günü, Dünya Müslüman Âlimler Birliğinin Aile konusunda uzman üyelerinin ve İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin yanı sıra, Türkiye’den aile konusunda uzman olan davetlilerin katılımıyla icra edilen oturumlarda sözleşmede ele alınan konuları irdeleyecek mahiyette aşağıda eklenen program doğrultusunda tebliğ sunumları yapıldı.

Konferansın üçüncü gününde taslak olarak hazırlanan sözleşme maddeleri tartışmaya açıldı. Öneriler sözlü ve yazılı olarak alındı.  Çoğunluk olarak uygun bulunan öneriler aile sözleşmesi yazım komisyonu tarafından dikkatle tetkik edilerek sözleşme metnine yansıtıldı.

Sözleşmenin son hali, konferansın 6 Nisan Çarşamba sabahı gerçekleştirilen son oturumunda deklare edilerek konferans tamamlanmış oldu.

AMAÇ:

Müslüman ülkelerdeki politika yapıcılara ve uluslararası platformlara ulaştırmayı hedefleyerek Dünya Müslüman Âlimler Birliği tarafından İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Heyetinin katkılarıyla hazırlanan Uluslararası Aile Sözleşmesi maddelerini tartışmak,

İslam dünyasından ciddi itirazlarla karşılanan ”CEDAW” vb. uluslararası Sözleşmelere İslami değer yargılarımız ekseninde uluslararası bir alternatif sunmak,

İslami değer yargılarımızla aileye bakış açımızı esas alan Uluslararası Aile Sözleşmesini deklare etmektir.