Cem’iyetü’l İslamiye li’t Tenmiyeti’l İgtisadiyyeti ve’l İctima’iye

Üye Listesi

Cem’iyetü’l İslamiye li’t Tenmiyeti’l İgtisadiyyeti ve’l İctima’iye

No Image

Kısa Tanıtım

İttihadü’l Uhuvve ve’t Tedamunu’l İslami 2001 yılından bu yana eğitim kültür sağlık ve insani yardım alanında birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Kurumun temel hedefi ülkesinde yaşayan geçlerin İslami alanlarda donanım sahibi olması, ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarının giderilmesidir.

Başkan

Abduleziz Widrawgu

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 162

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2009, Türkiye (7. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2001, Burkina Faso

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Sağlık, İnsani Yardım, Diğer

Ülke: Burkina Faso

Başkanı: Abduleziz Widrawgu

Genel Bilgiler

Burkina Faso

+232 2233 80 44

info@iiyl.org

http://www.ufsibf.org/