El Vikaletü’l İslamiye li’l İgase

Üye Listesi

El Vikaletü’l İslamiye li’l İgase

El Vikaletü’l İslamiye li’l İgase

Kısa Tanıtım

İslami Yardım Teşkilatı (ISRA) 1981’de yardım ve kalkınma alanında çalışmak üzere kurulup, gönüllü, sivil toplum örgütü, kar amaçı gütmeyen insani yardım kuruluşudur. Sudan Hükümeti yasalarına göre Hartum’da tescil edilmiş olup, doğal afet mağdurlarına ve kent yoksullarına hizmet edecek bir dizi insani faaliyete hızla yayılmıştır.

Faaliyetler

  • Hayır, dayanışma ve işbirliği ilkelerini somutlaştırmak
  • Yararlanıcılar arasında ayrım yapılmaksızın her türlü insani yardım sağlayarak insanlığın acısını hafifletmek
  • Sağlık, eğitim, su hizmetleri, barınak, afetler sırasında etkilenenler için gıda alanlarında yararlanıcılara temel hizmetler sunmak
  • Eğitim yardımları ve üretim yardımları ve gelir gelişimi ile kapasitelerini artırarak insani gelişime ulaşmak

Başkan

Algozali Dayfullah

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 188

Üyelik Tarihi ve Yeri: 10 Ekim 2010, Türkiye (10. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1981, Sudan

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Sudan

Başkanı: Algozali Dayfullah

Genel Bilgiler

Sudan Hartum

+249 183 425 159

israasd@gmail.com

http://www.isragn.org/