Meclisü Tensiku’l Munazzamati’n Neseviye

Üye Listesi

Meclisü Tensiku’l Munazzamati’n Neseviye

No Image

Kadın STK'ları Koordinasyon Kurulu, Nisan 2005'te Yemen'in başkenti Sana'da Yemen'in farklı şehirlerinden temsilcilerin katılımıyla kurulmuş bir kadın STK'lar birliğidir. KSKK, Yemen genelinde şu ana kadar 59 kadın örgütünü bir araya getirmiş ve onlarla daha fazla iletişim kurmayı ve işbirliği yapmayı hedeflemektedir. KSKK, birlik fikri ve işbirliği yoluyla Yemen'deki kadın STK'ları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Görevimiz, Yemen'in farklı bölgelerinde şiddet ve savaştan etkilenen kadınları rehabilite etmek, haklarını aramak ve savaşlardan etkilenen insanlara insani yardım sağlamaktır. Dolayısıyla Kadın STK'ları Koordinasyon Kurulu, insani yardım sağlamak için San'a, Hadramowt ve Amran'da çok sayıda proje gerçekleştirmiştir.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 436

Üyelik Tarihi ve Yeri: 18.07.2020, Online (29.Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: -

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Kadın ve Aile, Çatı Kuruluş

Ülke: Yemen

Başkanı: Ayşe Ali Yusuf Harba

Genel Bilgiler

-

+697 778 288 673

council.womens2015@gmail.com

-