İDSB Resmi Sitesi

Üye Ol

Sign up

سجل

Aidat Öde

Pay Dues

دفع المستحقات

Bağış Yap

Donate

تبرع

Gönüllü ol

Be a volunteer

كن متطوعًا

Üye Listesi

Member List

قائمة الأعضاء

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

“Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca Birlik üyeleri içinden üç yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Üyeler yaptıkları ilk toplantıda, kendi aralarından bir sözcü seçerler.

Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, sırası ile en çok oyu alan yedek üye Denetleme Kurulu’nca göreve davet edilerek kurul tamamlanır.

Keyfiyet, en geç bir hafta içinde Konsey’e bildirilir.”

*

Seçimli olarak 8 Aralık 2017 tarihinde tertip edilen 8.Genel Kurul’da üç yıl için seçilen Denetleme Kurulu üyeleri şöyledir:

Denetleme Kurulu Üyeleri (Asil)

1) Ade Salamun Basri, Endonezya (CV)

2) Mohammed Aidaros Ali Al-Humaikani, Yemen (CV)

3) Recep Songül, Türkiye (CV)

Denetleme Kurulu Üyeleri (Yedek)

1) Hassan Elsetohy, Avustralya (CV)

2) Dr. Ibrahim Mohamed Haji Bulushi, Kenya (CV)

3) Kalilla Majanov, Kazakistan (CV)

blank