İDSB Resmi Sitesi

Üye Ol

Sign up

سجل

Aidat Öde

Pay Dues

دفع المستحقات

Bağış Yap

Donate

تبرع

Gönüllü ol

Be a volunteer

كن متطوعًا

Üye Listesi

Member List

قائمة الأعضاء

Sekretarya

SEKRETERYA

“Birliğin tüm idari ve teknik ofis çalışmalarını, evrak kabul ve yazışmalarını yürüten Sekretarya; Birliği idari yetkili ve sorumlu sıfatıyla temsil eden Genel Sekreter ve dört Genel Sekreter Yardımcısı ile başlarında Genel Koordinatörün bulunduğu yeterli sayıdaki diğer idari ve teknik personelden oluşur.

Genel Sekreter, Birliğin tüm personelini tayin eder, gerektiğinde görevden alır.

Genel Koordinatör, en üst düzey Birlik personeli sıfatıyla ofis çalışmalarının baş sorumlusu olarak sekretarya görevlerini ifa eder. Yardımcıları ile birlikte Birlik organlarının faaliyetlerine katılarak, profesyonel katkı sağlar.

Sekretarya, çalışmalarını Birlik merkezinde sürdürür.”

blank