24 Nisan Ermeni Tehciri Olaylarına Dair , 24.4.2015

Uluslararası güç odakları tarafından zaman zaman pişirilerek servis edilen Ermeni soykırımı iddiası Tehciri’nin 100. yılı dolayısıyla bir asır önce yaşanan olaylar bahane edilerek tekrar gündeme alınmak istenmektedir.

Aynı mahfillerin tarihe intikal eden olayları tarihin hakemliğine bırakmadan, altı asır boyunca üç kıtada bir arada huzur içinde yaşama ortamı inşa eden Osmanlı Hilafeti’ni ve onun takipçisi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni tamamen siyasi saiklerle insanlığa karşı suç işlemiş olarak yaftalamalarını İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak kabul etmiyoruz.

1915 Ermeni Tehciri, saldırı altında olan Osmanlı devleti idaresinin icra ettiği savunma refleksli bir karardır. Dönemin gerçekleri ekseninde unutulmamalıdır ki 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu her cihetten Batılı devletlerin hücumuna uğramış ve hilafet toprakları işgal edilmek istenmiştir. 

Çanakkale’den Filistin’e, Yemen’e ve Kafkasya’ya dek birçok cephede aynı anda mücadele etmek zorunda kalan Osmanlı devleti, bu sıkıntılı günlerde içinde barındırdığı tüm unsurlarla ortak kader birliği göstermiş ve savunma savaşı vermiştir.

Bu vatan savunması mücadelesinde Kafkas cephesi üzerinden Rus ordularının yanında yer alan Ermeni çeteleri bölgede asırlar boyu beraber yaşadıkları Müslüman nüfusa yönelik acımasız katliam ve tecavüzlerde bulunmuşlardır.

Osmanlı’nın asırlar boyu bir tebaa olarak komşuluk ilişkisi içinde kendilerini koruduğu bu topluluğun ihaneti sebebiyle, Doğu Anadolu bölgesinden o zamanki sınırları içinde olan Halep bölgesine (Kuzey Suriye) tehcir edilerek intikaline karar verilmesi zorunlu olmuştur.

Dikkat edilmelidir ki dış cephede Batı ordularıyla savaşan Osmanlı kuvvetleri, iç cephede de onun işbirlikçileriyle mücadele etmek zorunda kalması üzerine tehcir kararı alınmış ve tatbiki sırasında savaş şartları dolayısıyla istenmeyen sıkıntılar ve kayıplar yaşanmıştır.

İnsanlık suçu işlemekle suçlanan Osmanlı devleti, Ermeni milletinin üç, dört asır boyunca diline, dinine müdahale etmemiş ve değerler sistemi içinde kendilerine azami otonomiyi sağlamıştır.

Bu gerçeklere rağmen Osmanlı devletini ve onun siyasi devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlamak, hem tarihi gerçeklere hem vicdani değerlere aykırıdır.

Türkiye, tüm resmi organlarıyla 1915 Ermeni Tehciri’nin artık tarihe intikal etmiş bir olay olduğunu savunmuş, olanca mezalimlerine rağmen Ermeni ulusunun acılarını paylaşmış ve tarihsel verilere güvenerek tüm ilgili arşivleri açmayı ve konuyu tarihçilerin hükmüne havale etmeyi teklif etmiştir.

İDSB olarak tarihe ait bir konuyu siyasi meclislerin hakemliğinde karara bağlamanın tarih disiplinini tahrif etmek ve hukuku siyasete alet etmekten başka bir anlam taşımadığını vurguluyoruz. Bu itibarla, bu eksende alınan tüm yasama kararlarına ve soykırım söylemlerine karşı çıkıyor ve tarihteki bir olayın muhakemesini ancak tarihin kendi kaidelerinin yapabileceğini ifade ediyoruz.

1915 Ermeni tehciri sırasında yaşanan acıları dönemin gerçeklerine ve verilerine göre değerlendirmekten kaçınan Batı dünyası ve Ermenistan hükümetini öncelikle kendi siyasi hedefleri uğruna I. Dünya Savaşı sırasında katledilen milyonlarca insanın hesabını vermeye davet ediyoruz.

Yakın tarihteki Hocalı katliamının tüm günahı üzerinde bulunan Ermenistan hükümeti, mazlum halkları koruma konusunda tarihi misallerle dolu olan bir devleti itham edemez. Endülüs Müslümanlarının ve Yahudilerinin 1492’deki İspanyol katliamlarından kaçtığı topraklar Osmanlı Hilafet topraklarıdır. 

Bu bilgi ve düşünceler ışığında tüm üyelerimizi Türkiye’ye karşı yürütülen bu soykırım suçlamasına karşı çıkmaya ve Türkiye’ye destek olmaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda STK ofislerine ve olabildiği kadar evlerine Türk bayrağı asmak, sosyal medyadaki lehte kampanyalara destek vermek gibi hususlar önem arz etmektedir.

Mevzubahis noktalarda desteklerinizi esirgememenizi rica ediyoruz.

İDSB Genel Sekreteri

Av. Ali KURT

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz