İDSB Resmi Sitesi

Genel Kurul

GENEL KURUL

“Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurul; Birliğe kurucu üye sıfatıyla iştirak eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sonradan üyeliğe kabul edilen kuruluş temsilcileri ile ilişkili üyelerden oluşur.

Genel Kurul, yılda bir kez Konsey’in tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Konsey’in lüzumlu bulması halinde, Genel Kurul toplanma süresi iki yıla uzatılabilir.

Genel Kurul, Konsey’in gerekli gördüğü hallerde veya Birliğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman için olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıları, Birlik Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.”

*

İDSB Genel Kurul toplantıları aşağıdaki tarih ve mekanlarda yapılmıştır:

1. Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2006, Greenpark Otel, İstanbul

2. Genel Kurul Toplantısı, 07 Aralık 2007, Ensar Vakfı, İstanbul

3. Genel Kurul Toplantısı, 01 Haziran 2009, Ensar Vakfı, İstanbul

4. Genel Kurul Toplantısı, 20 Kasım 2011, İnsan Vakfı, İstanbul

5. Genel Kurul Toplantısı, 03 Haziran 2012, Siyasal Vakfı, İstanbul

6. Genel Kurul Toplantısı, 27 Ocak 2013, Gönen Otel, İstanbul

7. Genel Kurul Toplantısı, 25 Temmuz 2015, Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul

8. Genel Kurul Toplantısı, 08 Aralık 2017, Akgün Otel, İstanbul

İDSB Üye Listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tr_TRTurkish