İDSB Resmi Sitesi

Müşavirlikler

Müşavirlikler

“Müşavirlikler, Konsey’e bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliği, Mali Müşavirlik ve Basın Müşavirliğinden oluşur.

Konsey gerekli bulduğu takdirde yeni müşavirlikler ihdas edebilir, mevcut olanları değiştirebilir.

Genel Sekreter tarafından görevlendirilen müşavirlerin sayısı, bütçeleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir.

Müşavirler, Sekretarya ile işbirliği içinde, kendilerini ilgilendiren konularla ilgili Birlik organlarının talepleri istikametinde görüş bildirerek Birlik faaliyetlerine katkı sağlarlar.”

*

İDSB Müşavirlikler yapılanması aşağıdaki gibidir:

mustafa uzun

Mustafa Uzun

Türkiye

Basın Müşaviri

esar guler

Esat Güler

Türkiye

Hukuk Müşaviri

cengiz bayındır

Cengiz Bayındır

Türkiye

Mali Müşavir

tr_TRTurkish