Genel Kurul

Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurul; Birliğe kurucu üye sıfatıyla iştirak eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sonradan üyeliğe kabul edilen kuruluş temsilcileri ile ilişkili üyelerden oluşur.

Genel Kurul, yılda bir kez Konsey’in tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Konsey’in lüzumlu bulması halinde, Genel Kurul toplanma süresi iki yıla uzatılabilir.

Genel Kurul, Konsey’in gerekli gördüğü hallerde veya Birliğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman için olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıları, Birlik Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz