Müşavirlikler

"Müşavirlikler, Konsey'e bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliği, Mali Müşavirlik ve Basın Müşavirliğinden oluşur.

Konsey gerekli bulduğu takdirde yeni müşavirlikler ihdas edebilir, mevcut olanları değiştirebilir.

Genel Sekreter tarafından görevlendirilen müşavirlerin sayısı, bütçeleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir.

Müşavirler, Sekretarya ile işbirliği içinde, kendilerini ilgilendiren konularla ilgili Birlik organlarının talepleri istikametinde görüş bildirerek Birlik faaliyetlerine katkı sağlarlar."

*

İDSB Müşavirlikler yapılanması aşağıdaki gibidir:


İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz