Konsey

"Konsey; Genel Kurul tarafından, Birliğe üye kuruluş temsilcileri arasından seçilecek bir Genel Sekreter ile her biri farklı ülkeden ve fakat birisi daima Birlik merkezi ülke temsilcisi olmak üzere, yapılacak seçim sonunda adaylar arasında en çok oy alanlardan sırayla on asıl, on yedek olmak üzere toplam yirmi bir üyeden oluşur.

Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve Konsey üyeleri üç yıllık dönem için seçilirler."

*

Seçimli olarak 8 Aralık 2017 tarihinde tertip edilen 8.Genel Kurul'da üç yıl için seçilen Birlik Konseyi üyeleri şöyledir:


Genel Sekreter


Av. Ali Kurt  Konsey Asıl Üyeleri


1) Eyüp Akbal, Merkez ve Batı Dünyası Bölgesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye 

2) Ahmad Azzam Abdurrahman, Asya-Pasifik Bölgesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Malezya

3) Muhammad Abduşşekur, Hindo-Pak Bölgesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Pakistan

4) Prof Dr Abdurrahim Ali Muhammed, Afrika ve Orta Doğu Bölgesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Sudan

5) Hakan Mus'ab Aydın, Almanya

6) Okı Sediati, Endonezya

7) Dr Said Alghadie, İngiltere

8) Prof Dr Huseyin Bouayyed, Fas

9) Dr Aburrakib Ubad, Yemen

10) İmad Said, LübnanKonsey Yedek Üyeleri

1) Maulana Abdul Khalik Allie, Güney Afrika Cumhuriyeti

2) S.M. Reşidüzzaman, Bangladeş

3) Şükri Cuveyli, Libya

4) Prof Dr Antonio Romero Abdüssamed, İspanya

5) Dr Gulam Nabi Fai, ABD

6) T. Arif Ali, Hindistan

7) Mehdi Gurra, Arnavutluk

8) Av Muhtar Aşri, Mısır

9) Salih Şerif Somali

10) Harun Hatıbi, Afganistan

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz