Stichting Idee Educatie en Hulp / Hollanda

Stichting Idee Educatie en Hulp
الجمعية للتعليم والتضامن
Idee Education and Assistance Foundation
(İdee Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı)

Üye Numarası: 64
Üyelik Tarihi ve Yeri: 23 Mart 2006, Türkiye (1. Konsey)
Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2001, Rotterdam
Çalışma Sahası: Eğitim, Gençlik, Tebliğ ve Davet, İnsani Yardım
Ülkesi: Hollanda
Başkanı: Ramazan Güngören

Kısa Tanıtım
İdee Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı bir aile ve toplum dayanışması vakfıdır. Vakıf, yapılan çalışmalar kapsamında üretilen bilgi, hizmet ve değerleri topluma örnek olacak şekilde toplumun diğer fertleriyle paylaşmakta, böylece toplumda sağlıklı bir duruş ve tavır sergilemeyi hedeflemekte, keza bu çerçevede dini sohbetler ve konferanslar yanında yardım faaliyetleri de yapmaktadır.

Başkan
Ramazan Güngören

Adres
Van Duylstraat 90B, 3026SL Rotterdam, Hollanda
Telefon: +31 (61) 848 1949
Eposta: info@ideevakfi.com
Web: www.ideevakfi.com

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz