Şafak Şam Derneği / Türkiye

Şafak Şam Derneği
منظمة شفق شام
Shafaq Sham Organization

Üye Numarası: 388
Üyelik Tarihi ve Yeri: 19 Kasım 2018, Türkiye (25. Konsey)
Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2015, Kilis
Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Tebliğ ve Davet, Sağlık, İnsani Yardım, Diğer
Ülkesi:
Türkiye
Başkanı: Aboud Alhussin

Kısa Tanıtım
Şafak Şam Derneği, Suriye halkı yararına Türkiye ve Suriye’de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Katar, Suudi Arabistan ve Katar büyükelçilikleri nezdinde maruf olan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetleri
Yabancılara Arapça Eğitimi
Suriyeli Öğrencilere Türkçe Eğitimi
Kurban ve Ramazan Faaliyetleri
Farklı Alanlarda Eğitici Kurslar

Başkan
Aboud Alhussin
2011 yılında Halep şehrinde mimarlık fakültesini bitirdi. Halep'teki Müessesetü İkra' ve Mektebü İbda' li’d Dirasati ve’l İstişarati’l Hendesiye kurucusu ve genel müdürü, Tecemmu' Ümmeti ve Şavirihim ve Hey’etü’l Siyasiyeti’l Müştereke kuruluşlarının kurucularından ve halkla ilişkiler üyesi, Fatih Sultan Mehmet Okulu müdürü ve Şafak Şam Derneği genel müdürüdür.

Adres
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mah. Semih İnal Cad. No:10 Kilis
Telefon: +90 348 813 51 82
Eposta: info@shafaqsham.org
Web: www.ShafaqSham.ngo

Güncelleme Tarihi: 29.05.2019
 

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz