Cultural Humanitarian Organization Merhamet (CHOM) / Makedonya

Cultural Humanitarian Organization Merhamet (CHOM)
الجمعية الثقافية الخيرية مرحمة
(Merhamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği)

Üye Numarası: 111
Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2008, Kuveyt (5. Konsey)
Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1997, Üsküp
Çalışma Sahası: Eğitim-Kültür, Gençlik, Kadın-Aile, Sağlık, İnsani Yardım
Ülkesi: Makedonya
Başkanı: Ridvan Caferi

Kısa Tanıtım
Merhamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1997 yılında, belirli olayların bir sonucu olmaktan çok, olası gelişmelere karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla kurulmuştur. Teşkilatın asıl amacı, o dönemde kültürel alanda var olan boşluğu doldurmak ve yapılacak hizmetlere manevi açıdan hayatı zenginleştirmek idi. Diğer önemli bir hedefi ise bölgedeki ağır sosyal şartları üstesinden gelmek için bir zorunluluk olan yardımlaşma alanında çalışmaların yapılmasıydı. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için Merhamet Teşkilatı, bölgede kültürel hayatın gelişmesi için mütevazı bir şekilde de olsa birçok faaliyette bulunmakla birlikte, halkın maddi yönden gelişebilmesi için sosyal etkinlik bilincinin oluşmasına gayret gösterdi.

Kurucu Başkan
Adnan İsmaili

Başkan
Ridvan Caferi

Proje Müdürü
Cihad Huseyini

Adres
Str. Ilindenska N.n 1200 Tetovo Macedonia
Telefon: +389 (2) 260 0036
Eposta: merhamet_mk@yahoo.com

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz