Merhamet Cultural Humanitarian Organization (CHOM) / Makedonya

Cultural Humanitarian Organization Merhamet (CHOM)

Kültür ve Yardımlaşma Teşkilatı Merhamet 

منظمة الرحمة الثقافية والإنسانية

Üye Numarası: 111

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2008, Kuveyt (5. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1997, Üsküp

Çalışma Sahası: Eğitim, Gençlik, Kadın-Aile, Sağlık, İnsani Yardım

Ülkesi: Makedonya

Başkanı: Adnan İsmaili

 

Kısa Tanıtım

CHOM (Merhamet Kültür ve Yardımlaşma Teşkilatı), 1997 yılında, belirli bir olayın sonucu olmaktan çok, olası olay ve gelişmelere karşı hazırlıklı olabilmek için kurulmuştur. Teşkilatın kuruluş amacı, o dönemde Balkanlarda kültürel alanda var olan boşluğu doldurmak ve yapılacak hizmetlerle manevi açıdan hayatı zenginleştirmek idi. Diğer önemli bir hedefi ise bölgedeki ağır sosyal şartların üstesinden gelmek için bir zorunluluk olan yardımlaşma alanında çalışmaların yapılmasıydı. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla Merhamet Teşkilatı, halkın maddi yönden gelişebilmesi adına sosyal etkinlik bilincinin oluşması için de çalışmalar yaptı. Teşkilat, bu aktiviteleri daha düzenli hale getirmek için yardımlaşma komisyonu, kültür ve eğitim komisyonu, yayın komisyonu, iletişim komisyonu, bayındırlık komisyonu, sağlık komisyonu ve kadınlar komisyonu gibi değişik yapılanmalarla çalışmalarına devam etmektedir.


Kurucu Başkan

Adnan İsmaili

 

Başkan

Ridvan Caferi

 

 

Proje Müdürü

Cihad Huseyini

 

Adres

II - Makedonska Brigada T.C. Treska XXI/2 1000 Skopje, Macedonia.

Telefon: +389 (2) 260 0036

Email: merhamet_mk@yahoo.com

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz