Arab Organization for Freedoms and Good Governance / İsviçre

Arab Organization for Freedoms and Good Governance
المنظمة العربية للحريات والحكم الراشد
(Özgürlükler ve İyi Yönetim Arap Teşkilatı)

Üye Numarası: 175
Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Kasım 2009, Kosova (8. Konsey)
Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2009, Cenevre
Çalışma Sahası: Eğitim-Kültür, Hukuk ve İnsan Hakları
Ülkesi: İsviçre
Başkanı: Abbas Aroua

Kısa Tanıtım
Siyasal çoğulculuk ve iktidarda değişim kültürünü yaymak amacıyla kurulan Arab Organization for Freedoms and Good Governance, insan hakları savunuculuğu, temel özgürlüklerin teşvik edilmesi, yoksulluk, hastalık ve cehaletle mücadele gibi faaliyet yapmaktadır. İyi bir yönetimin temel kavramlarını yaymaya çalışmak ana hedefleridir.

Başkan
Abbas Aroua

Adres
Chemin des Vignes 2bins, 1209 Geneve, Switzerland
Telefon: +41 22 734 1503
Eposta: info@arrushd.org
Web: www.arrushd.org

İletişim

  •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
  •  
  • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
  •  
  •   Tel: +90 212 531 52 52
  •  
  •  Fax: +90 212 532 22 80
  •  
  •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz