Covid-19 Basın Açıklaması

Basın Açıklamaları

Covid-19 Basın Açıklaması

Covid-19 Basın Açıklaması

İnsanoğlu son bir aydır, yüzyıllar boyunca nadiren gördüğü dehşetli musibetlerden biri ile daha imtihan ediliyor.

Covid 19 salgını, kıtaları, ülkeleri, şehirleri, kasabaları hiçbir engel tanımadan aşarak, insanlar arasında renk, cinsiyet, yaş, statü gibi hiçbir ayrım gözetmeden doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde etkiliyor. Bir anlamda şu dünyanın geçiciliğini ve insanın çaresizliğini bize en açık şekilde hatırlatıyor.

Tıbbın en ileri seviyelerine ulaşmış şu günümüzde kendilerini “sosyal refah devleti” diye tanımlayan gelişmiş ülkelerle birlikte az gelişmiş ülkeler de bu küresel salgına rehin düşüyor.

Böylesine sosyal ve ekonomik savrulmalar ve sağlık sorunları içinde, devasa savaş kapasiteleri ve izledikleri politikalarla kibir tufanına yakalanmış devletlerin, gözle göremedikleri bir mikrop karşısında düştükleri acziyete şahit oluyoruz.

Acı ve çaresizlikle sınandığımız bu günler aslında devletler, kurumlar ve fertler için bir silkelenme, kendine gelme ve sorgulama dönemleridir.

Kurumsal kimliklerin sorgulandığı, mana arayışının en uç örneklerinin görüldüğü bu imtihanlar, ciddi bir muhasebe, itidal ve birlik zamanlarıdır.

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı ve bir dayanışma, birlik ve yardımlaşma projesi olan “Biz Bize Yeteriz” kampanyasının çok kısa zamanda ulaştığı başarı da takdire şayandır.

Tüm dünya devletlerinin ve ekonomik yapıların kendi içine kapandığı bu sıkıntılı dönemin önümüzdeki süreçte birçok olumsuz sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.

Rabbimizden en yakın zamanda bu salgından tüm insanlığı muhafaza ederek kurtarmasını, keza dünyamızı giderek yaşanmaz hale getiren küresel adaletsizliğin son bularak İslam aleminin birlik beraberlik içinde rahat bir nefes alacağı yeni bir dönemi bize ihsan etmesini temenni ve niyaz ediyoruz.