İstişare Heyeti

Teşkilat

İstişare Heyeti

“İstişare Hey’eti, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleriyle, Birliğin gaye ve maksatları istikametinde gelişimine katkı sağlayacak İslam dünyasının kanaat önderleri, akademisyenler ve sahasında genel kabule mazhar birikim sahipleri arasından, üç Konsey üyesinin teklifi üzerine Konsey’ce davet edilecek kişilerden oluşur.

İstişare Hey’eti üye sayısı Konsey’ce belirlenir. Hey’etin yılda en az bir kez toplanmasına gayret edilir.

Sekretarya, İstişare Hey’etine gerekli ofis ve koordinasyon desteğini sağlar. Hey’et üyeleri ile Birlik arasında iletişimi temin eder.”