Komisyonlar

Teşkilat

Komisyonlar

“Birlik komisyonları; Kültür ve Eğitim Komisyonu; Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonu; İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu; Mali ve İdari İşler Komisyonu; Sosyal ve İnsani İşler ve Dayanışma Komisyonu; Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu olmak üzere altı ana komisyondan ve gereği halinde oluşturulabilecek geçici komisyonlardan oluşur.

Her komisyon, faaliyet alanı itibariyle konusunda uzmanlaşmış Birlik üyelerinden oluşur. Komisyon başkanları, Konsey üyeleri arasından; komisyon başkan yardımcısı ve üyeleri ise, aday olan kuruluş temsilcileri arasından Konsey’ce seçilir.

Komisyon üyelerinin seçiminde, mümkün olduğu kadar coğrafi temsile dikkat edilir. Birlik çalışmalarına daha geniş katılımı sağlamak maksadıyla, üye kuruluşların aynı komisyonda birden fazla temsilcisi bulunamaz.”

İDSB Komisyon yapılanması aşağıdaki gibidir:

Kültür ve Eğitim Komisyonu

İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu

Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonu

İnsani İşler ve Dayanışma Komisyonu

Mali ve İdari İşler Komisyonu

Ar-Ge Komisyonu