Genel Kurul

Teşkilat

Genel Kurul

“Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurul; Birliğe kurucu üye sıfatıyla iştirak eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sonradan üyeliğe kabul edilen kuruluş temsilcileri ile ilişkili üyelerden oluşur.

Genel Kurul, yılda bir kez Konsey’in tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Konsey’in lüzumlu bulması halinde, Genel Kurul toplanma süresi iki yıla uzatılabilir.

Genel Kurul, Konsey’in gerekli gördüğü hallerde veya Birliğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman için olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıları, Birlik Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.”

İDSB Genel Kurul toplantıları aşağıdaki tarih ve mekanlarda yapılmıştır:

Konum

Emin Baba Köşkü Edirnekapı – Eyüpsultan İstanbul - TÜRKİYE

Tarih ve Saat

24 Mart 2022 - Pazartesi günü saat 20:00’de gerçekleştirilmiştir.