Denetleme Kurulu

Teşkilat

Denetleme Kurulu

“Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca Birlik üyeleri içinden üç yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Üyeler yaptıkları ilk toplantıda, kendi aralarından bir sözcü seçerler.

Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, sırası ile en çok oyu alan yedek üye Denetleme Kurulu’nca göreve davet edilerek kurul tamamlanır.

Keyfiyet, en geç bir hafta içinde Konsey’e bildirilir.”

Seçimli olarak 8 Aralık 2017 tarihinde tertip edilen 8.Genel Kurul’da üç yıl için seçilen Denetleme Kurulu üyeleri şöyledir:

Denetleme Kurulu Üyeleri (Asil)

Ade Salamun Basri

Ade Salamun Basri

Endonezya

Denetleme Kurulu Üyesi (Asil)

Dr. Mohammed Humaykani

Dr. Mohammed Humaykani

Yemen

Denetleme Kurulu Üyesi (Asil)

Recep Songül

Recep Songül

Türkiye

Denetleme Kurulu Üyesi (Asil)

Denetleme Kurulu Üyeleri (Yedek)

Dr. Mohamad Farid Hosen

Dr. Mohamad Farid Hosen

Kamboçya

Denetleme Kurulu Üyesi (Yedek)

Dr. Ahmat Aoudjeli

Dr. Ahmat Aoudjeli

Çad

Denetleme Kurulu Üyesi (Yedek)

Kalilla Majanov

Kalilla Majanov

Kazakistan

Denetleme Kurulu Üyesi (Yedek)