Müşavirlikler

Teşkilat

Müşavirlikler

“Müşavirlikler, Konsey’e bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliği, Mali Müşavirlik ve Basın Müşavirliğinden oluşur.

Konsey gerekli bulduğu takdirde yeni müşavirlikler ihdas edebilir, mevcut olanları değiştirebilir.

Genel Sekreter tarafından görevlendirilen müşavirlerin sayısı, bütçeleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir.

Müşavirler, Sekretarya ile işbirliği içinde, kendilerini ilgilendiren konularla ilgili Birlik organlarının talepleri istikametinde görüş bildirerek Birlik faaliyetlerine katkı sağlarlar.”