Pakistan, Hindistan: Tarafları İtidal ve Aklıselim ile Hareket Etmeye Çağırıyoruz

Basın Açıklamaları

Pakistan, Hindistan: Tarafları İtidal ve Aklıselim ile Hareket Etmeye Çağırıyoruz

Pakistan, Hindistan: Tarafları İtidal ve Aklıselim ile Hareket Etmeye Çağırıyoruz

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanmakta olan son gerilim, yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaf olan Keşmir sorununun, sadece iki ülke için değil, tüm dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Keşmir, özellikle Güney Asya barışı ve güvenliği noktasında stratejik önemi haiz, hassas noktalardan biridir.

Nükleer silah kapasitesine sahip bu iki ülke arasında 1947’den beri dört kez savaşa sebebiyet veren ve her iki ülkeyi tekrar bir savaşın eşiğine getiren çok ciddi bir sorun olan Keşmir düğümünün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları ekseninde bir an önce çözülmesi gerekmektedir.

BM Güvenlik Konseyi’nin iki kez karar altına aldığı ve anlaşmazlığın tarafları olan Pakistan ve Hindistan tarafından da kabul edilerek imzalanan ve Birleşmiş Milletler üyelerince üzerinde ittifak edilen  esaslar istikametinde sorunun acilen çözüme kavuşturulması elzemdir.

Güvenlik Konseyi’nin bu kararları doğrultusunda BM Şartı’nın en önemli referanslarından biri olan “her toplumun self-determinasyon hakkı” kuralı çerçevesinde sivil halk üzerinde uygulanan baskıcı stratejilere derhal son verilmeli, Jammu&Keşmir bölgesi için uluslararası toplumun aldığı plebisit kararı Hindistan tarafından gecikmeden icra edilmelidir.

Başta her iki ülke ile de iyi ilişkilere sahip Türkiye olmak üzere, bölgede barış ve itidalin sağlanması anlamında gerek BM, gerekse uluslararası etkili tüm mekanizmalar gecikmeden devreye girmeli, değişik platformlarda bir araya gelen ve taraflarla sıkı ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunan odaklar ara-buluculuk noktasında sorumluluk yüklenmelidir.    

İslam Dünyası STK’ları Birliği olarak, nüfusu 200 milyonu aşan Pakistan ve bünyesinde 200 milyona yakın Müslüman nüfusu barındıran Hindistan’ı sorunların çözümünde, hem bölge halklarının refahı ve huzuru, hem dünya barışı adına uluslararası hukuk kuralları ekseninde itidal ve aklıselim ile hareket etmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.