20. Konsey Toplantısı

Faaliyetler

20. Konsey Toplantısı

20. Konsey Toplantısı

İDSB 20. Konsey Toplantısı 16 Ocak 2016 tarihinde Mekke-i Mükerreme’de icra edildi. Yapılan toplantının ilk bölümüne Konsey üyeleri  ile birlikte Türkiye ve diğer üye ülkelerden katılan birçok STK yöneticisi iştirak etti.

Toplantı, Genel Sekreter Av. Ali Kurt’un açılış konuşması ve gündemi sunmasıyla başladı. Daha sonra başlıklar halinde toplantı gündem maddelerine geçildi. Konsey üyesi ve konuk STK yöneticilerinin fikir ve katkılarıyla İDSB projelerinin olgunlaştırılması üzerinde müzakereler yapıldı. 

Bu doğrultuda başta Uluslararası Aile Enstitüsü Projesi olmak üzere Uluslararası Sivil Toplum Akademisi (USTA) Projesi, Yıllık STK Almanağı Projesi ve Genç İDSB çatısı altında yürütülen Ülke Masaları ve İslam Dünyası Akademisi gibi projelere dair çalışmalar katılımcıların fikir ve desteklerine açılarak projelerin nitelik itibariyle daha da değer kazanmasına çalışıldı. Ayrıca icrası planlanan II. Uluslararası Keşmir Konferansı ve beraberinde gerçekleştirilecek STK Fuarı istişare edildi. 

Toplantının sadece Konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise idari ve mali konular değerlendirildi. 

Yapılan müzakereler ve fikir teatileriyle Konsey Toplantısı verimli bir şekilde tamamlandı. Genel çerçeve itibariyle toplantı, İDSB’nin 7. Genel Kurul’dan itibaren yeniden yapılanan ve proje bazlı ilerleyen çalışmalarını daha ileri noktalara taşımak adına bir merhale hüviyetinde gerçekleşerek sona erdi.