2019 Yılı Uluslararası Aile Enstitüsü 1. Çalıştayı SETA Merkezi’nde Gerçekleştirildi

Faaliyetler

2019 Yılı Uluslararası Aile Enstitüsü 1. Çalıştayı SETA Merkezi’nde Gerçekleştirildi

2019 Yılı Uluslararası Aile Enstitüsü 1. Çalıştayı SETA Merkezi’nde Gerçekleştirildi

İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB), Uluslararası Aile Enstitüsü bünyesinde 23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10.30-16.30 arası Edirnekapı, SETA merkezinde “Aile Ekseninde Öncelikli Eylem Planları (1) – Aile Sözleşmesi” çalıştayı otuzun üzerinde bürokrat, uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin iştirakiyle icra edildi.

Bilindiği üzere aile yapımızın maruz kaldığı tehditler, malum odakların mütemadi politikalarıyla her geçen gün daha da artmaktadır. Sorunları dile getirmek ve yakınmaktan öte, çözüm odaklı çalışmalar yapılması en önemli ihtiyacımızdır. 

Bu eksende hazırlanan Uluslararası Aile Sözleşmesi metni, değişik tarih ve ülkelerde icra edilen konferans ve çalıştaylarda nihai şeklini kazanmıştır. Bu metni başta OIC olmak üzere uluslararası örgütlere sunmak ve metnin kabul edilirliğini sağlamak üzere yapacağımız girişimler öncesi, konunun uzmanlarını davet ettiğimiz bu çalıştayda son bir kez metni değerlendirme ve geliştirme yönündeki mülahazalar değerlendirildi. 

Buna ilaveten 2019 yılı içerisinde her iki ayda bir planladığımız çalıştayların takvimi ve gündemleri ve Uluslararası Aile Enstitüsü’nün 2019 yılı yol haritası ele alındı. Katılımcılarımız bu eksende bizlerle hem sözleşme, hem 2019 yılı çalıştay takvimi üzerine mülahaza, görüş ve önerilerini paylaştılar.

Çalıştayın raporu hazırlanmakta olup yakın tarihte katılımcılarımızla paylaşılacaktır.