İDSB Fas STK Buluşması

Faaliyetler

İDSB Fas STK Buluşması

İDSB Fas STK Buluşması

İDSB Fas STK Buluşması
3 – 6 Ağustos 2018

İDSB heyeti, üye kuruluşumuz Hareketü’t Tawhid ve’l Islah’ın genel kuruluna iştirak, hem bölge özelinde üye/müstakbel üye STK’lar ile görüşmek maksadıyla Kazablanka ve Rabat’ı kapsayan Fas ziyaretini 3-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Heyet programın ilk bölümünde; İDSB’nin Uluslararası Aile Enstitüsü bünyesinde kadın, aile, gençlik ve yetimler ekseninde çalışan STK’lar ile Rabat’ta Müessesetü’l Besme’nin merkezinde bir araya geldi. Karşılıklı tecrübeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt ayrıca gerçekleştirilmesi planlanan Sivil Toplum Akademisi projesi hakkında bilgi verdi ve Faslı kuruluşlarımızdan bu konuda destek talep etti.

Daha sonra heyet, Afrika’nın birçok ülkesinden gelen STK temsilcileri ve âlimlerin katılımıyla gerçekleştirilen Hareketü’t Tawhid ve’l Islah’ın genel kurul açılışına iştirak etti. Üstad Raysuni ve Şeyh Hamdavi gibi hareketin eski liderlerinin de  katıldığı genel kurulda Abdurrahim Şeyhi yeni dönem için tekrar başkan olarak seçildi ve 4 yıllık stratejik hareket planlarının belirlendiği bir seminer gerçekleştirildi. Bu toplantıda İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, Hareket mensuplarından Fas Başbakanı Sayın Saadettin Othmani Bey ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisini 17-18 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası STK Fuarına davet etti.

Ziyaretin ikinci bölümünde Mundata Zahra Derneği merkezinde bir araya gelen STK temsilcileri ile görüşüldü. Ziyaret esnasında Genel Sekreter Av. Ali Kurt, İDSB olarak İslam Dünyasının tekrar bir araya gelmesini arzu ettiklerini vurguladı. Efendimiz (sav) hayatta olsaydı İslam ülkeleri arasındaki bu suni sınırların olmayacağını ifade etti. En azından bu hudutları kalplerimizden kaldırmak zorunda olduğumuzu söyledi. Siyasi anlamda bugün Avrupa Birliği mukabilinde İslam Dünyası’nın kendi arasında daha güçlü bir birlik kurması gerektiğini belirtti. Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir iken aramızda ihtilafın doğru olmadığını vurguladı. Fas’ı kendi evimiz gibi gördüğümüzü, aynı şekilde diğer ülke Müslümanlarının da Türkiye’de öyle olduğunu ifade etti. Hepimizin kardeş olduğumuzu, önümüzde yapacak çok işimiz olduğunu söyledi ve ümmetin çıkışının birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını çizdi. Yapılan tüm bu çalışmaların altında bu düşüncelerin olduğunu, Türkiye ve Fas’ı bir hilalin iki ucuna benzeterek İslam dünyasının batı dünyasına temas eden iki yüzü olduğumuzu vurguladı. Bu noktada bu farkındalığın aynı zamanda farklı sorumluluklar yüklediğini, İslam dünyası olarak önümüzde birçok sorun olduğunu ve bu sorunların üstesinden Allah’ın izniyle birlik ve beraberlikle gelebileceğimizi, bu dinamiklere sahip olduğumuzu, çok profesyonel, kurumsal ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak zorunda olduğumuzu ifade etti. Bu noktada özellikle bu emsal ziyaretlerin hayırlı istişarelere vesile olacağına işaret etti.

Ziyaretin devam eden bölümünde katılımcılar kendilerini tanıttı ve faaliyetlerini anlattılar. Program, işbirliği ve ortak projeler üzerinde yapılan istişareler ile son buldu.