İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE) Online Olarak Akademisyenler ile Bir Araya Geldi

Faaliyetler

İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE) Online Olarak Akademisyenler ile Bir Araya Geldi

İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE) Online Olarak Akademisyenler ile Bir Araya Geldi

İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE) Online Olarak Akademisyenler ile Bir Araya Geldi

UAE Akademisyenler Toplantısı, Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz ve akademisyenlerimizin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, UAE çalışmaları kapsamında akademisyenlerle yapılan “Aile Sözleşmesi’nin alt metinlerinin değerlendirilmesi”, “İstanbul Sözleşmesi ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası aile sözleşmeleri” gibi konular ele alındı.

İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt’un açılış konuşmasında, “İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye olarak çekilmemizin söz konusu olduğu şu günlerde UAE ekseninde hazırladığımız Aile Sözleşmesi üzerinde yol haritamızı belirlemek adına sizlerle birlikte bir değerlendirme yapmak istedik. Siz de uygun bulursanız online bu istişareleri belli aralıklarla icra etmek istiyoruz.” dedi.

KAGE Eşbaşkaı Dr. Rabiye Yılmaz’ın UAE çalışmalarını anlattığı kısa sunumu ile devam etti. Yılmaz, Aile Sözleşmemize 2017 sonlarında istişarelerle son şeklini vermiştik. Sözleşmenin alt maddelerini ve eylem planlarını oluşturmak üzere akademik camianın desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konjonktürde aile sözleşmesini daha aktif hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra tek tek söz alan katılımcılar mülahazalarını paylaştı. Toplantıda, kavram ve fıkıh alanında yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu, Uluslararası Aile Sözleşmesi’nin bir eylem planının oluşturulması, Aile ile ilgili sorunlarda psiko-sosyal dinamiklerin tespit edilmesi gibi birçok değerli fikir ön plana çıktı. Ayrıca, istatiksel verilere, gençlerle iletişim sağlamak için özel iletişim dilinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Toplantı sonrasında hazırlanan eylem planı ile bu fikirler katılımcılar ile paylaşıldı ve çalışmalara hız verildi.