İnsani Yardım Platformu 9. İstişare ve Koordinasyon Toplantısı

Faaliyetler

İnsani Yardım Platformu 9. İstişare ve Koordinasyon Toplantısı

İnsani Yardım Platformu 9. İstişare ve Koordinasyon Toplantısı

İnsani Yardım Platformu 9. İstişare ve Koordinasyon Toplantısı İDSB çatısı altında Yemen’deki insani durumu merkeze alarak başta Suriye olmak üzere Nepal ve Orta Afrika gündemiyle toplandı. İstişare Toplantısı’nda Yemen ekseninde yardımların ne şekilde yapılabileceği, nasıl ulaştırılacağı, hangi kapsamda öncelik ve aciliyetlerin belirleneceği gibi çerçeveler oluşturularak istişare edildi. Ortak bir karar ve eylem mekanizması gayreti gösterildi. Bu anlamda toplantıya iştirak eden ülkemizin belli başlı yardım kuruluşları ve yurtdışından iştirak eden katılımcı STK temsilcileri Yemen, Orta Afrika ve Nepal hakkında neler yaptıklarını, daha fazla neler yapılabileceğini sunum ve şifahi anlatımlarla arz etti. Bu noktada birçok katılımcımız bilgi ve projelerini paylaşarak fikir teatisi ortamına katkı sağlamış oldu. Ayrıca Yemen’in tarihten bugüne kısa bir değerlendirmesi yapılarak katılımcıların Yemen’deki kaotik durum hakkında neler düşündükleri ve mevcut bilgilere ilaveten farklı bilgiler ikame edildi. Sahada üstlenilen insani sorumluluklar ve bilgi kaynağı bilhassa Yemen’deki toplumsal kaosun siyasi ve askeri boyutunun anlaşılmasına imkan sağladı. Mevcut durum üzerinden iç savaş ve dış müdahalenin Yemen halkına yansımaları irdelenerek aciliyetlere vurgu yapıldı. Geniş bir katılım yelpazesinde gerçekleşen toplantıya: AID Doktorları, Başbakanlık AFAD, Beşir Derneği, Cansuyu Derneği, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, Hak-İş Konfederasyonu, Hayrat İnsani Yardım, İHH, İmkan-Der, Kızılay, Memur-Sen, ORDAF, OIC, TİKA, TGTV, Yardımeli, Yeryüzü Doktorları ve İslam İşbirliği Örgütü’nü Temsilen Fuad Al Maznaee gibi kurum ve kuruluşlar iştirak etti. Toplantı neticesinde Yemen’de yaşanan insani durum merkezli Suriye, Orta Afrika ve Nepal’i de kapsayan geniş bir perspektifle farklı kaynaklar ve fikirlerden istifade edilen değerlendirmeler yapıldı.