Lübnan Bölge Ülke STK’ları Toplantısı

Faaliyetler

Lübnan Bölge Ülke STK’ları Toplantısı

Lübnan Bölge Ülke STK’ları Toplantısı

İDSB, 66 ülkeden üyeleri ile iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek adına bölgesel STK toplantılarına Lübnan’daki üyeleri ile başladı. Online olarak gerçekleştirilen toplantıya Lübnan’daki üyelerimiz ve İDSB sekretaryası katıldı.

Toplantı, İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt’un açılış konuşmasıyla başladı. Ali Kurt, İDSB’nin faaliyetlerini kısaca özetledi. Beyrut’ta yaşanan patlamaya da değinen Genel Sekreter, “Cenab-ı Hak’tan ölenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Lübnan bu patlamadan önce de ekonomik anlamda da bazı sıkıntılar yaşıyordu, şimdi bu tablo biraz daha ağırlaştı. Bunun siyasi yansımaları da oldu. Özellikle batı ülkelerinin ve Fransa’nın tekrar yeşeren emelleri var. Sizlere dua ediyoruz, Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Biz Türkiye’deki STK’larımıza ve dünya üzerindeki bütün üye kuruluşlarımıza Lübnan’la alakalı bir kampanya başlatalım diye duyurduk ve bu çerçevede sürdürülebilir bir destek nasıl temin edilebilir bağlamında yardım çağrıları yaptık.” şeklinde konuştu.

Daha sonra, katılımcılar mülahazalarını dile getirdiler.  Lübnan’daki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdiler. İDSB’nin bu şekilde bölgesel olarak sorunları ele almasından duydukları memnuniyeti belirttiler. Kapanış duası ile toplantı sona erdi.