Strateji ve Literatür Geliştirme Masası Toplantısı

Faaliyetler

Strateji ve Literatür Geliştirme Masası Toplantısı

Strateji ve Literatür Geliştirme Masası Toplantısı

Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE) çalışma masaları ile toplantılar çerçevesinde Prof. Dr. Khadija Mufid’in başkanlığını yürüttüğü Strateji ve Literatür Geliştirme Masası online toplantısı masa üyeleri, diğer masaların başkanları ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt’un açılış konuşması ve daha önce yapılan iki masa toplantısı hakkında bilgi vermesi ile başladı. İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeleri de kısaca değerlendiren Kurt, “Bundan önce Uluslararası Anlaşmalar ve Kamu Politikaları ile Aile Fıkhı Masası toplantısını, daha sonra Aicha Bel Hadjar’in başkanlığını yürüttüğü Uluslararası İlişkiler Masası toplantılarını gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki 13 Kasım Cuma günü ise Saha Araştırmaları ve Envanter masası ile Basın, Yayın ve Tanıtım masalarının toplantısını icra edeceğiz.” dedi. Daha sonra İDSB çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi ve kısaca selamlama yapması adına sözü KAGE Eş Başkanı Dr. Rabiye Yılmaz’a bıraktı.

Dr. Rabiye Yılmaz, “Son toplantımızdan sonra sizlerle tekrar bir araya  gelmeyi dört gözle bekledik. Bu vesileyle ben de son toplatımızdan bu yana gerçekleştirilen UAE eksenindeki çalışmaları sizlere aktarmak istiyorum. Funda Hanımların aile kapsamında çok güzel ve önemli bir çalışması oldu. Bu çalışmayı hep birlikte  güzel bir bir toplantıda tanıttık.

Tanıtım programı, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi’nin katılımı ile gerçekleşti. Bu etkinlikte kendi projelerimizden ve Uluslararası Aile Sözleşmesi’nden de bahsetme fırsatı oldu. Kendilerine hazırladığımız, Uluslararası Aile Sözleşmeleri ve Uluslararası Aile Enstitüsü çalışma kitapçıklarımızı takdim ettik. Çok verimli bir toplantıydı. Funda Hanımların yaptığı çalışma kapsamlı ve başta ülkemizi ilgilendiren metodoloji olarak da bize somut örnek olabilecek bir çalışmadır. İnşallah en kısa zamanda İngilizce ve Arapça çevirileri gerçekleşir. Biz de benzer bir çalışma olarak bunu uygulamaya geçirebiliriz.” şeklinde konuştu ve sözü Prof. Dr. Khadija Mufid’e bıraktı.

Khadija Mufid konuşmasında, “Yapacağım sunum, Uluslararası Aile Enstitüsü’nün belirlediği temel ve stratejik hedeflerden ilham alıyor. İDSB’nin neredeyse İslam dünyasının tamamını kapsayan ve gayri müslim ülkelerdeki İslami örgütleri de içine alan bir çatı kuruluş olması nedeniyle, Uluslararası Aile Enstitüsü’nün ortak vizyona sahip kurumlar tesis ederek bunların işleyiş programlarının üzerine inşa edilmesi gereken stratejik temelleri tanımlamaya çalıştım. Aile meselesi, bazı İslami araştırmacılar için özel bir konudur. Bundan dolayı araştırmacılar, İslam toplumunu inşa etme stratejileri ve yenilikçi fikirler geliştirmeye çalıştıklarında, genellikle zihinsel düşünme, siyaset ve ekonominin genel stratejinin temel bileşenlerinden biri olan aileye odaklanır ve bu şekilde aileyi özel bir alan olarak görürler. İslami olmayan sistemlerden aileye ilişkin mevzuat ve vizyonları ithal etmemiz, hukuksal yönden kaybımıza ve dağılmamıza neden oldu. Aileyle ilgili sekiz stratejik eksene dayanan önerimi sunacağım, çünkü İslami cemaati yıkmaya yönelik tüm planlar aile ile başlar ve onunla biter” ifadelerini kullandı ve ana başlıklarını şu şekilde sıraladı:

İslami perspektife göre aile tanımını kontrol etmek

Bölgesel ve uluslararası aile ağını güçlendirmek

Stratejik raporların tamamlanması için bilgi çerçevesini ve bilimsel standartları belirlemek ve İslam dünyasında aile hakkında izlemeyi kontrol etmek

Karar vericilerin İslami değerlerine uygun olarak kimliği ve gelişimi kontrol eden aşamaları belirlemek

İslam dünyasında aile üzerine uluslararası bir savunuculuk ekibi hazırlamak

Birleşik bir algı ve bütünleştirici bir yaklaşım çerçevesinde aileye hizmet eden fikirleri üretmek

Aile alanında aktif İslami sivil toplum liderlerine yönelik eğitim programları düzenlemek

İletişimi ve etkileşimi artırarak aile hakkında İslami bir kamuoyu oluşturmak

Toplantı, Khadija Mufid’in detaylı sunumu ve katılımcıların mülahazaları ardından sona erdi.