Uluslararası Aile Enstitüsü 2. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Faaliyetler

Uluslararası Aile Enstitüsü 2. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Uluslararası Aile Enstitüsü 2. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

İDSB tarafından, 13 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul, Esenler Golden Way Otel’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Esenler Belediyesi ile ortaklaşa olarak Uluslararası Aile Enstitüsü’nün yol haritasını belirlemek üzere yirmiden fazla ülkeden bakan, milletvekili, akademisyen, sivil toplum başkanları, aile konusunda çalışma yapan uzmanların iştirakiyle 2. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı icra edildi.

Uluslararası Aile Enstitüsü aile değerlerimizin ve kavram dünyamızın karşı karşıya olduğu güncel sorunlara ve meydan okumalara birlikte çözüm üretmek ve tavır geliştirmek maksadıyla İDSB bünyesinde kurulmuş bir enstitüdür.

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri toplantı boyunca değerli fikirlerini paylaşarak, aile üzerine yapılan çalışmalarla ilgili görüş ve önerileriyle birlikte, somut anlamda başka hangi çalışmalar yapabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundular.

Enstitü bünyesinde hedeflenen çalışmalar Müslüman aleminin aile kurumunda meydana gelen problemlerin üstesinden gelinmesinde iyi uygulama örneklerinin yayılmasını temin etmek; farklı toplumlara yönelik sağlıklı aile yapısı için ortak stratejiler belirlemek; aile merkezli toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir çözümler geliştirmek; uluslararası sözleşmelerle kavram dünyamıza sokulmaya çalışılan toplumsal cinsiyet (gender, sexuality) ve eşcinsellik gibi aile yapımızı ve dini değerlerimizi tehdit eden kavramlar hakkında önlemler almak; özellikle İstanbul ve Cidde sözleşmelerinin dışarıdan bakıldığında bizim menfaatimize uygun görünen ancak muhtevasında aile yapımıza ve dini hassasiyetlerimize uymayan maddeleri üzerinde tartışmak; bu doğrultuda akademik dünya, karar alıcılar ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek ortak bir platform olarak Uluslararası Aile Enstitüsü çatısı altında çalışma gurupları kurmak ve faaliyet alanları itibariyle yeterli kurumsal kapasiteye sahip olmasını sağlamak olarak belirlendi.

Bu çerçevede çalışmalarını ortak değerlerimize odaklayan Uluslararası Aile Enstitüsü, gerek akademisyen, gerekse de konu uzmanları ve alimlerin İslami açıdan usul ve esaslara yaptığı katkılarla daha geniş bir işbirliği alanı içinde ortak aklı oluşturma fırsatını da önümüze koymaktadır.

Bu eksende başta TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslüman Alimler Birliği gibi önemli kurum ve kuruluşlarla beraber hareket eden İDSB, bu son derece stratejik konuda gerekli katkıyı sunabilecek tüm insan ve bilgi kaynağını Enstitü bünyesinde bir araya getirmeyi, katılımcıların önerileri ve fikirleri doğrultusunda yeni yol haritaları belirlemeyi hedeflemektedir. Yüksek İstişare Kurulu inşa edilecek olan yapının sağlam temeller üzerine bina edilmesi ve modernite karşısında muhkem bir konum elde etmesi çabasındadır.

Sonuç itibariyle toplantı boyunca yapılan fikri alışverişler ve sunumlarla hedefler daha da somutlaştırılmış; kavramsal çerçeveye dair temel görüşlerin, bilgi ve birikim zenginliğinin oluşturulmasına yönelik çabalar daha da belirginleşmiş ve Enstitünün gelişmesi ve yenilenmesi için önemli bir süreç daha kat edilmiştir.