Uluslararası Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Faaliyetler

Uluslararası Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Uluslararası Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

İDSB tarafından 17-18 Ekim 2015 tarihinde İstanbul, Berr Hotel’de Uluslararası Aile Enstitüsü’nün yol haritasını belirlemek üzere yirmi ülkeden fazla sivil toplum aktivisti, akademisyen ve alimin iştirakiyle Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı icra edildi.

Uluslararası Aile Enstitüsü aile değerlerimizin ve kavram dünyamızın karşı karşıya olduğu güncel sorunlara ve meydan okumalara birlikte çözüm üretmek ve tavır geliştirmek maksadıyla İDSB bünyesinde kuruldu. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri toplantı boyunca değerli fikirlerini paylaşarak, konu hakkında yapılan çalışmalar noktasında görüş ve önerilerde bulundular.

Enstitü bünyesinde hedeflenen çalışmalar Müslüman aleminin aile kurumunda meydana gelen problemlerin üstesinden gelinmesinde iyi uygulama örneklerinin yayılmasını temin etmek; farklı toplumların sağlıklı aile yapısı için ortak stratejiler belirlemek; aile merkezli toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir çözümler geliştirmek amaçları doğrultusunda akademi, karar alıcılar, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek ortak bir platform olarak Uluslararası Aile Enstitüsü’nü kurmak ve faaliyet alanları itibariyle yeterli kurumsal kapasiteye sahip olmasını sağlamak olarak belirlendi.

Bu çerçevede çalışmalarını ortak değerlerimize odaklayan Uluslararası Aile Enstitüsü, gerek akademisyen, gerekse de konu uzmanları ve alimlerin İslami açıdan usul ve esaslara yaptığı katkılarla daha geniş bir işbirliği alanı içinde ortak aklı oluşturma fırsatını da önümüze koymaktadır.

Bu eksende başta TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslüman Alimler Birliği gibi önemli kurum ve kuruluşlarla beraber hareket eden İDSB, bu son derece stratejik konuda gerekli katkıyı sunabilecek tüm insan ve bilgi kaynağını Enstitü bünyesinde bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Yüksek İstişare Kurulu inşa edilecek olan yapının sağlam temeller üzerine bina edilmesi ve modernite karşısında muhkem bir konum elde etmesi çabasındadır.

Sonuç itibariyle toplantı boyunca yapılan fikri alışverişler ve sunumlarla hedefler daha da somutlaştırılmış; kavramsal çerçeveye dair temel görüşlerin, bilgi ve birikim zenginliğinin oluşturulmasına yönelik çabalar daha da belirginleşmiş ve Enstitünün inşa sürecinde önemli bir süreç daha katedilmiştir.