Yemen Halkına Yardım ve Bölgesel İstikrarın Sağlanması Konferansı

Faaliyetler

Yemen Halkına Yardım ve Bölgesel İstikrarın Sağlanması Konferansı

Yemen Halkına Yardım ve Bölgesel İstikrarın Sağlanması Konferansı

İslam coğrafyasının kanayan yaralarından biri olan Yemen’de yıllardan beri süregelen iç savaş sonunda zaten durumu çok da iyi olmayan bölgede insani şartlar iyice ağırlaştı.

Üye kuruluşumuz Müessesetü’l Bereketi’t Tenvemiyeti’l Hayriye’nin TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İdsb işbirliği ile düzenlediği ve Yemen Yerel Yönetim Bakanı Sayın Abdul Raqeeb Saif Fatah’ın da katılım sağladığı yardım koordinasyonu toplantısına iştirak eden birçok STK temsilcisine Yemen’deki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantıda Bereke başkanı Muhammed Sudi, Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsilen Dış İlişkiler Daire Başkanı Davut Gazi Benli ve İDSB Genel Sekreteri Sayın Ali Kurt da birer konuşma yaparak konunun vehametine dikkat çektiler.