Genç İDSB

Genç İDSB

Genç İDSB

  • Genç İDSB, İslam Dünyası gençleri arasında devamlılığı olan bir iletişim ağı kurmak, karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunmak ve farklı coğrafyalardaki Müslüman gençlerin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalar yapar.
  • Uluslararası Gençlik Buluşmaları (UGB) bu çalışmaların başında gelir. Uluslararası Gençlik Buluşmalarında 40′ın üzerinde ülkeden 100′ü aşkın genç bir araya gelerek İslam Dünyasını alakadar eden ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve dini konularda görüş alışverişinde bulunur ve akademik forumlar düzenlerler.
  • Bu sayede farklı coğrafyalardan gelen gençler, farklı ülkelerdeki Müslüman kardeşlerinin problemlerinden haberdar olmanın yanı sıra, onlarla tanışma ve dostluk kurma fırsatını da elde etmiş olur.
  • STK Akademileri Genç İDSB tarafından gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden biridir. Bu çalışma çerçevesinde İstanbul’a davet edilen bir STK’nın temsilcileri Türkiye’deki başarılı ve köklü STK’ların yetkilileri ile buluşturularak tecrübe alışverişi yapılması sağlanır.
  • Program düzenlenen seminerler ve eğitimlerle desteklenir.
  • Ülke Masaları Heyeti Projesi uzun soluklu bir proje olmakla beraber, Genç İDSB bünyesindeki üyelerin belli bir ülkedeki ekonomik, sosyal, siyasi ve dini alanda yaşanan gelişmeleri takip etmesi ve düzenli aralıklarla diğer üyelere bilgilendirici sunumlar yapması temeline dayanır.
  • Bu çalışma vesilesi ile her bir İslam Ülkesini yakından tanıyan bir uzman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
  • Bu çalışmalara ek olarak, Genç İDSB, İslam Dünyasının farklı bölgelerindeki sorunlara dikkat çeken ve bu sorunları çözmeyi amaçlayan konferanslar, seminerler ve istişare toplantıları düzenler.