Arap Türk İlişkileri Konferansı

Haberler

Arap Türk İlişkileri Konferansı

Arap Türk İlişkileri Konferansı

Kuveyt’te Türkiye ile Arap ülkeleri arasında Kuveyt Başbakanı Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah’ın himayesinde düzenlenen “Türk-Arap İlişkileri Konferansı” 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye’den çeşitli dernek ve vakıflardan 50’ye yakın temsilcinin katıldığı konferansa Arap tarafını temsilen gerek körfez ülkelerinden gerek Afrika kıtası ülkelerinden akademisyenler, siyasi misyon temsilcileri ve STK yöneticileri iştirak ettiler.

Konferansın açılışına Kuveyt’ten Başbakan Şeyh Jaber al-Mubarek al-Hamad al-Sabah’ı temsilen Devlet Bakanı Şeyh Mohammed Abdallah al-Mubarek al-Sabah ve konferansın organizatörü milletvekili Nayif el-Mirdas, Türkiye’den Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer ve İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt ile birlikte yüzü aşkın STK temsilcisi katıldı.

Konferansın birinci gününde gerçekleşen oturumlarda “Kültürel Değişimler Karşısında Araplar ve Türkler”, “Kadim Mirastan Geleceğe Tarihi Süreç”, “Kültürel Etkileşim ve İlişkilerin Gelişmesine Etkisi”, “Ortak Tehditler Karşısında İslam Dünyasının Geleceği” başlıklı konular tartışıldı. Programın ikinci günü STKlar arası çalıştay ile başladı. Burada “Suriye Örneğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının, İlişkilerin İnşasında Oynadıkları Rol” kapsamında insani yardım alanında faaliyetleri bulunan STKlar Suriye özelinde çalışmalarını tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler. Bu bağlamda aynı bölgelerde ve aynı çerçevede faaliyet gösteren değişik ülkelerden gerek sivil gerek kamu merkezli kuruluşların kurmuş oldukları dirsek temaslarının devletler ve milletler arası ilişkilerin tesisinde oynadıkları roller değerlendirildi. Öğleden sonraki kapanış çalıştayında konferansın bir çıktısı olarak bir Türk Arap İlişkileri Platformu’nun kurulması kararlaştırıldı. Bu çerçevede hazırlanan bir taslak tüzük metni üzerinde Türk ve Arap tarafını oluşturan STK temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştılar. Gün sonunda, hazırlanan nihai tüzüğün imzalanması, platformun idaresini sağlayacak sekretaryanın başkanı ve üyelerinin seçimi ile sonuç bildirisinin okunmasıyla konferans sona erdi.