İDSB Kuveyt Ziyareti

Haberler

İDSB Kuveyt Ziyareti

İDSB Kuveyt Ziyareti

İDSB olarak iki günlük bir çalışma ziyareti için Kuveyt’te idik. Ziyaretimiz sırasında ülkenin belli başlı STK’ları ve kanaat önderleri ile bir araya geldik.

Programımızın ilk gününde Kuveyt eski Vakıflar ve Adalet Bakanı Cemal Shihab ve müsteşar Muhammed Al Othman Beyler ile bir araya geldik. Daha önce pek çok programımızda bizlere destek veren Cemal Beyler ile son faaliyetlerimiz ve proejlerimiz hakkında bilgi paylaştık ve hususen Uluslararası Sivil Toplum Akademisi ekseninde istişarelerde bulunduk. Programı islam dünyasındaki STK’lar için sonderece elzem bulduğunu belirten Müsteşar Bey başarıya ulaşması için elbirliği ile çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Hem içerik hem ders programı ekseninde bizlerle fikirlerini ve tavisyelerini paylaşan Bakan Bey STK-Devlet kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması için de bu tür ortak projelerin İslam dünyasında sayılarının artılrılması gerektiğini vurguladı.

Öğleden sonraki kısmında üyemiz Hey’etü’l Hayriyetil İslamiyeti’l Alemiye’nin merkez ofisini ziyaret ettik. Burada Genel Müdür Bader Saud Alsumait ve Hayır Projeleri Dairesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Almutawa Beyler ile görüştük. Geçmiş ve gelecek projelerimizin istişarelerini yaptık.

Programız ikinci gününde, Kuveyt Büyükrelçimiz Sayın Ayşe Hilal Sayan Koytak Hanımefendiyi ziyaret ettik. İDSB olarak üzerinde çalıştığımız projeleri anlattık, Kuveyt ziyaretimiz hakkında kendisine bilgi arz ettik. Kuveyt’teki üyelerimiz ve paydaşlarımız hakkında bilgiler verdik.

Sayın Büyükelçi, iki dost ülke arasındaki yakın işbirliği ve ortak projelerin daha da artırılması, ticaret hacminin daha da genişletilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Türkiye ve Kuveyt’in gerek kültürel gerekse politik anlamda çok iyi ilişkiler kuran iki ülke olduğunu belirten Sayın Büyükelçi ilişkilerimizi daha da üst seviyelere taşımaya gayret sarfettiklerini dile getirdi.

İslam dünyası içerisinde az gelişmiş ve fakir ülkelere ciddi anlamda yardımlar yapan Kuveyt ile dünyada kişi başına düşen hayır miktarında en üst sıralarda yer alan Türkiye’nin pek çok alanda işbirliği yapabileceğini, bu bağlamda halkla doğrudan temas edebilen STK’ların bu yardımların dengeli ve organizeli bir şekilde dağıtımı, toplum ile devlet kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ekseninde çok büyük bir önem arz ettiklerini belirtti. 

Günün diğer kısmında Kuveyt’in önde gelen kanaat önderleri ile bir araya geldik. İki farklı şehirde ve mekanda gerçekleşen toplantılarda iyi İDSB’yi ve faaliyetlerimizi anlattık. Kuvvetteki çok değişik kurumlarda başkan ve yönetici seviyesinde yer alan bu kişiler İDSB gibi bir kurumun varlığından haberdar olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler, ülkelerinde bulunmamızdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Üye olmayan kurumlar Türkiye’ye döndüğümüzde üyelik için gerekli evrakların kendileri paylaşılmasını rica ettiler.