İnsani Yardım Müdahale Mekanizması Bilinçlendirme Çalıştayı

Haberler

İnsani Yardım Müdahale Mekanizması Bilinçlendirme Çalıştayı

İnsani Yardım Müdahale Mekanizması Bilinçlendirme Çalıştayı

AFAD Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (BM-OCHA) arasında eylem planı olarak belirlenmiş olan “STK’lar için Kapasite Geliştirme” başlığıyla STK’lara yönelik uluslararası insani yardım mekanizmaları ve ülke bazlı insani havuz fonları konularında kapasitelerinin geliştirilmesi noktasında planlanan eğitim programı 16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında AFAD İstanbul merkezinde gerçekleştirildi. Programa İDSB Genel Koordinatör Yardımcısı Ahmet Akay Azak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu yaptı. Konuşmasında: “Bizler bu toplumun karşılaşacağı sorunlarla mücadele noktasında daha iyi seviyeye nasıl getirebiliriz, bunu düşünüyor ve geliştiriyoruz. Bu sebeple bugün burada toplandığımız konu işte tam bu düşüncelerimizle örtüştüğü için bu programı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BM-OCHA Bölgesel Ofisi Başkanı Dr. Iyad Nasr: “AFAD ile OCHA stratejik çalışmaları noktasında Türkiye’den ciddi destek gördüklerini ve bu desteğin devlet bazında olmasının yanı sıra ulusal STK’lar tarafından da geliştirilmesini istediklerini, bilhassa insani yardım çalışmalarıyla öne çıkan siz değerli STK’lar sayesinde güçlerimizi birleştirmemiz hepimize moral olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından iki gün süren eğitim programına geçildi.

Program; BM Sistemi, Temel İnsani Yardım İlkeleri, Değerlendirme ve Analiz, İnsani İhtiyaçlara Genel Bakış, Acil Müdahale Planı, Etkilenen Kişilere Karşı Hesap Verebilirlik, Sivil-Asker İş Birliği, Bilgi Yönetimi ve İhtiyaç Analizi, Uluslararası İnsani Hukuk, İnsan Hakları Kanunu ve Fon Mekanizmaları ve Havuz Fonları sunumlarıyla sona erdi.

Program sertifika töreninden sonra tamamlandı.