Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Haberler

Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ve Esenler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi 20-22 2017 Ekim tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirildi. Zirveye yurtiçi ve yurtdışından pek çok uzman konuşmacı olarak katıldı. Eş zamanlı olarak paralel oturumlarda çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından paneller gerçekleştirildi. Bu oturumlardan biri de İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından yönetildi. Moderatörlüğünü Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. İsmail Adak’ın yürüttüğü oturumun teması “Sivil Toplum Kuruluşlarında Kapasite Geliştirme” idi. Konuşmasında Prof. Adak, sivil toplum kuruluşlarının günümüz şehirlerinin yönetiminde aktif rol aldıkları dönüşüm ve değişim süreçlerden bahsederek önemli noktalara vurgu yaptı.

Sonrasında Malezya Müslüman Gençlik Hareketi Başkanı Mohamad Raimi Ab. Rahim söz alarak Malezya’daki İslami STK’ların Kurumsal Kapasite Gelişimi başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Sunumu boyunca Malezya’daki STK tecrübelerini paylaşan Mohamad Raimi burada elde edilen bilgi birikimini dinleyicilerle paylaştı.

Panelde bir diğer konuşmacı Bangladeş’in Refahı ve Gelişimi Sosyal Ajansı (SAWAB)’nın başkanı olan S.M Rasheduzzaman’dı. Konuşması süresince kurumunun dâhil olduğu faaliyetler ve icra ettiği etkinlikleri anlatan Sayın Rasheduzzaman iş ağlarından ve mikro-finans uygulamalarından bahsetti.

Islah İslam Birliği Vakfı’nın Başkan yardımcısı ve Lübnan Trablus Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Raafat Mikati STK’lardaki Sosyal, Eğitim, Sağlık ve Ekonomik gelişimlerden bahsettiği konuşmasında “STK’lar ve belediye meclisleri arasında işbirliği nasıl olmalı?” ekseninde bir sunum gerçekleştirdi.

Sayın Mikati’nin ardından Afrika Eğitim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı’nın Genel Müdürü Dr. İbrahim M. H. Bulushi’nin sunumuna geçildi. “Kenya’da Sürdürülebilir Kurumsal Kapasite” başlıklı konuşmasında Sayın Bulushi, Afrika’daki bölgesel organizasyonların sürdürülebilir fon kapasitesinin nasıl geliştirilebileceği ve bu minvalde şehir yönetimleri ve STKlar arası işbirliği ekseninde Afrika tecrübesini izleyicilerle paylaştı.

STKlar, belediyeler ve bakanlıklar gibi STKlar ile yakın çalışma içinde bulunan kurumların stand açtıkları mini bir fuar alanının da bulunduğu zirvede, STKlar ve diğer kuruluşlar kendilerini ve faaliyetlerini tanıtma imkânı elde ettiler.