Sosyal ve İnsani Yardımların Ortak Veritabanı Oluşturuluyor

Haberler

Sosyal ve İnsani Yardımların Ortak Veritabanı Oluşturuluyor

Sosyal ve İnsani Yardımların Ortak Veritabanı Oluşturuluyor

İnsani yardım kuruluşlarımızın yurt içinde yapmakta olduğunu yardım faaliyetlerinde, yardım talep eden kişilerin muhtaçlık tespiti, yapılan yardımların kaydı ile mükerrer yardımların önüne geçilmesi ve kaynak israfının engellenmesi gibi noktalarda ortak bir veritabanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bugüne kadar her insani yardım kuruluşumuz yardım kayıtları için kendi veri tabanlarını oluşturmuş, ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım alan bilgileri karşılıklı kontrol edilerek mükerrer yardımların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Fakat bu gayretler ortak veritabanına olan ihtiyacı hiçbir zaman ortadan kaldırmamıştır.

Bu durumun kapsamlı bir şekilde ele alınması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) tarafından oluşturulan ve belediyelerin istifade ettiği SOYBİS isimli veritabanı noktasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Sema RAMAZANOĞLU Hanımefendi ile Gen. Sek. Av. Ali Kurt başkanlığındaki İDSB heyeti bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede, SOYBİS’in ülkemizde yardım faaliyetleri icra eden insani yardım kuruluşları tarafından ortak belirlenecek kriterler çerçevesinde kullanılabilmesi hususu dile getirilmiştir.

Bu çerçevede kabul gören düşüncelerin fiiliyata geçirilmesi amacıyla bir toplantı tertip edilerek İDSB çatısı altında ihdas edilmiş olan İnsani Yardım Platformu üyelerimiz ile bir araya gelinmiştir. İDSB merkezinde icra edilen toplantıya İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Kızılayı, AİD Uluslararası Doktorlar Birliği, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, İsra Ulu. Derneği, Sadakataşı Derneği, Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yardımeli Derneği’nin temsilcileri katılmış olup konu hakkında dile getirilen düşünceler değerlendirilmiştir.

Nihai anlamda yapılmış bulunan toplantıda ortak veritabanlarından istifade ve SOYBİS’e entegrasyonu ele alınarak detaylar üzerine görüşmeler yapılmıştır.