Türk - Arap STK’ları Buluşması

Haberler

Türk – Arap STK’ları Buluşması

Türk - Arap STK’ları Buluşması

Kızılay tarafından düzenlenen Türk-Arap STK’ların Çalıştayı 19 Kasım 2016 tarihinde Rönesans Polat Otel İstanbul’da gerçekleştirildi. Programa yerli ve yabancı insani yardım alanında çalışmaları bulunan STK temsilcileri iştirak ettiler.

BM verilerine göre bugün dünyada 89 milyon insan bir başka insanın yardımı olmaksızın yaşamayacak durumda olduğu geçen 20 seneye nazaran günümüzde silahlı çatışmaların 2 katına çıktığı, bu nedenle mülteci duruma düşenlerin kendi vatanları dışında kalma sürelerinin 17 yıla ulaştığı toplantıda bölgesel olarak ele alındı. Gelişmiş ülkelerin kendi çıkarları için göz yumdukları veya BM’nin zaafları nedeniyle müdahale edemediği küresel terör örgütlerinin İslam Coğrafyasında yayılmakta olduğu, mesela sadece Nijerya’daki Boko Haram‘dan kaynaklanan iç göçün 1.3 milyon insana ulaştığı, Orta Afrika Cumhuriyetinde 700 bin insanın evini terk etmek zorunda kaldığı ama tüm bu sorunlara etkin, ortak bir çözüm önerisinin batılı ülkelerden gelmediği toplantıda dile getirildi. 

Arap coğrafyasının değişik bölgelerinden gelen STK temsilcileri kendi coğrafyalarındaki bu tür sorunlara yaklaşımlarını anlatarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Türk Kızılay yetkilileri genel olarak dünyada ve hususen Türkiye’deki Suriyeli misafirlerin kaldıkları kamplardaki faaliyetleri hakkında bilgi sundular.

İnsanlığın geliştirmiş olduğu kanunlar ve kurumların maalesef artık etkin derecede çalışmadığı, özellikle BM Güvenlik Konseyi, dünyanın güveliğini korumaktan ziyade tamamen daimi 5 ülkenin güvenliği ve çıkarlarına hizmet eder durumda olduğu katılımcılar arasında genel kabul gördü. Çalıştayda söz alan konuşmacılar, bugün birkaç devletin çıkarını korumak için bütün dünyayı özellikle Müslüman ülkeleri ateşe verdikleri bir çatışma ortamında bu bölgede yaşayan insanların insani ihtiyaçlarını karşılamanın Müslümanların kendilerine düştüğüne vurgu yaptılar. Katılımcılar direkt sahada çalışan kurumlar olmaları hasebiyle daha koordineli ve ortak hareket etme noktasında bir mutabakata vardılar.

Bu çerçevede mutabık kalınan başlıklar şunlardı:

  • İslam ülkelerindeki STK ve insani yardım kuruluşlarına düşen şey, devletlerin kendi arasında yapamadığı, ortak strateji ve ortak operasyon/savunuculuk gibi hususları insani yardım sektöründe analiz ve tatbik etmek,
  • Bunu dünyanın her yerinde, her nerede bir mazlum varsa, o mazlumun yanında olarak onun acısını hafifletmeye çalışarak yapmaya çalışmak,
  • 57 İslam ülkesi, hem de 192 ülkede yaşayan İslam toplulukları bugün dünyanın tamamındaki hem maddi hem de sosyal ağ anlamında siyasi gündemi belirleyecek güce sahip olmaları hasebiyle koordineli hareket etmek,
  • Kuveyt veya Katar’da tüm dünyadan Müslüman insani yardım kuruluşlarının bir araya geleceği bir çalıştay düzenlemek,
  • Fırsatlarımızı ve potansiyelimiz daha iyi nasıl kullanırız sorusunu cevaplandırmak için hem ortak çalıştayların sayısını artırmak hem ortak bir network kurmak,